Masterclass nieuwe directies ouderenzorg 2020 (enkel voor leden Zorgnet-Icuro)

OPGELET: Deze masterclass is volzet ! Inschrijven is niet meer mogelijk

!De opleidingsdagen kunnen wegens het coronavirus niet plaatsvinden op de vooropgestelde momenten. De masterclasses worden verplaatst naar een later moment.

In het voorjaar 2020 organiseert Zorgnet-Icuro een Masterclass voor nieuwe directies uit de woonzorgcentra. Deze vijfdaagse opleiding geeft een introductie in cruciale beleidsdomeinen voor het managen en leiden van een woonzorgcentrum. Volgende thema’s betreffende de ouderenzorg komen aan bod: Vlaamse en federale regelgeving ouderenzorg, financiering, Vlaamse sociale bescherming, maatschappelijk verantwoord ondernemen, kwaliteitszorg, personeelsbeleid, communicatie, ethisch beleid, … Een waaier thema’s die bijzonder relevant zijn voor directies actief in de ouderenzorg.

Data en locaties

De Masterclass bestaat uit vijf opleidingsdagen.
Alle opleidingen vinden plaats in de kantoren van Zorgnet-Icuro te Brussel.

Doelgroep

Algemeen directeurs van voorzieningen in de ouderenzorg of directies in opleiding. 
De opleiding is voorbehouden aan leden van Zorgnet-Icuro. 

Docenten

Alle docenten zijn stafmedewerkers van Zorgnet-Icuro of experten in specifieke deeldomeinen van de opleiding.

Programma

Het programma bestaat uit vijf afzonderlijke opleidingsdagen.
We starten om 9.30 uur (onthaal vanaf 9.00 uur) en eindigen omstreeks 16.30 uur.

21 februari 2020:     Regelgeving ouderenzorg

Docenten: Clara Van den Broeck, Karolin Vannieuwenhuyse, Walter Sablon en Patrick Vyncke

 • Voorstelling deelnemers en Zorgnet-Icuro
 • Overheidsbeleid en organisatie zorglandschap (Vlaams, FOD, …, residentiële zorg en thuiszorg)
 • CRA-werking
 • Extern toezicht: Kappa-controle, Woonzorglijn, Vlaamse zorginspectie
 • Praktische vertaling regelgeving: modeldocumenten opnameovereenkomst, interne afspraken-nota, borgstelling, … 
 • Brandveiligheid

20 maart 2020:     Financiering exploitatie, dagprijs en overheidsopdrachten - wordt wegens de coronadreiging verplaatst naar een later moment

Docenten: Clara Van den Broeck en Koen Viaene - KoopKoepel

 • Financiering ouderenzorg: zorgforfait
 • Dagprijsbepaling
 • Benchmarking (MARA) en bouwstenen voor een  jaarbudget
 • Wet Overheidsopdrachten en samenaankoop (KoopKoepel)
 • Werkopdracht: Corporate governance

24 april 2020:     HRM-beleid in de zorgsector

Docenten: Sylvie Slangen, Debbie Verschueren, Veerle Van Roey, Patrick Vyncke en Verso

 • Arbeidswetgeving - the essentials  (onder andere dienstroosters, arbeidsduur, …)
 • Sociaal overleg (sectoraal en lokaal) - sociale Maribel-fondsen, …
 • IFIC-functieclassificatie en sociale actualiteit
 • Corporate governance
 • HR-wijzer (Verso)

15 mei 2020:     Communicatie,  zorgmodellen en -beroepen, trends in het zorglandschap

Docenten: Lieve Dhaene, Mieke Vasseur, Walter Sablon en Bob Van Santbergen

 • Communicatie: bouwstenen websites woonzorgvoorzieningen, communicatie als marketing-instrument, aandacht voor sociale media, …
 • Werking website Zorgnet-Icuro: tips and tricks
 • Zorgberoepen en zorgmodellen
 • Trends in het zorglandschap

19 juni 2020:     Kwaliteit en Corporate governance

Docenten: Yvonne Denier, Bernadette Van Den Heuvel en Walter Sablon

 • Kwaliteitsbeleid in ouderenzorg
  • Wat is kwaliteitsmanagement en kwaliteitsbeleid?
  • Stakeholders en rollen rond kwaliteit
  • Extern toezicht: vormen en inhoud
  • Sturen op kwaliteit: hoe doe je dat?
 • Ethisch onderbouwd werken in de ouderenzorg
 • Afsluitende netwerklunch

Op basis van de actualiteit kan de inhoud van het programma aangevuld worden. Het definitief programma wordt vóór de aanvang van de Masterclass toegestuurd.

Kostprijs

De kostprijs voor de Masterclass bedraagt 395,00 euro. In de prijs zijn inbegrepen: alle maaltijden, koffiebreaks en frisdranken, informatiemappen en handboeken.

Inschrijven

Cursisten kunnen inschrijven via greta.vanderveurst@zorgneticuro.be (T 02 286 85 50 of M 0488 99 84 14).

De inschrijvingen worden verwacht ten laatste tegen 15 januari 2020.

Wacht niet te lang met je inschrijving want het aantal plaatsen is beperkt tot 20 deelnemers per Masterclass.

Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij Walter Sablon, stafmedewerker Zorgnet-Icuro: walter.sablon@zorgneticuro.be, M 0478 99 53 16.

Belangrijk om weten bij inschrijving

 • De kostprijs voor de Masterclass bedraagt 395,00 euro. In de prijs zijn inbegrepen:  alle maaltijden, koffiebreaks en frisdranken, een informatiemap en diverse handboeken.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Zorgnet-Icuro het recht om de Masterclass te annuleren en wordt aan de cursisten het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.
 • Ter bevestiging van de inschrijving ontvangt de cursist een e-mail. De factuur wordt na de Masterclass bezorgd.
 • Het moment van elektronische inschrijving (mail) geldt formeel als definitieve inschrijving.
 • Annulatievoorwaarden:
  • Bij annulatie tot dertig dagen vóór de aanvang van de Masterclass is 30 % van de inschrijvingskost verschuldigd.
  • Bij annulatie binnen de dertig dagen vóór de aanvang van de Masterclass is de inschrijvingskost aan 50 % verschuldigd.

Wanneer?

Van vrijdag 19 juni 2020 - 09:00 tot vrijdag 19 juni 2020 - 16:30

Waar?

Alle opleidingen vinden plaats in de kantoren van Zorgnet-Icuro te Brussel.
Andere

Contact gegevens

Zorgnet-Icuro
Guimardstraat 1, 1040 Brussel
+3225118008
post@zorgneticuro.be