Masterclass nieuwe directies ouderenzorg 2019 (VOLZET)

In het voorjaar van 2019 organiseert Zorgnet-Icuro een Masterclass voor nieuwe directies van woonzorgvoorzieningen. De vorming die uit vijf opleidingsdagen bestaat, biedt een introductie in belangrijke thema’s voor het management van woonzorgvoorzieningen.

Doelgroep

Nieuwe directies van voorzieningen in de ouderenzorg of campusverantwoordelijken die beleids-matig de eindverantwoordelijkheid dragen voor een of meerdere woonzorgvoorzieningen en maximaal tot 2 à 3 jaar die functie uitoefenen.

De opleiding is enkel voorbehouden voor leden van Zorgnet-Icuro.

Kostprijs

De kostprijs voor de Masterclass bedraagt 395,00 euro. In de prijs zijn inbegrepen: alle maaltijden, koffiebreaks en frisdranken, informatiemappen en handboeken.

Op het einde van de opleiding wordt een Zorgnet-Icuro-certificaat uitgereikt.

Docenten

Alle docenten zijn stafmedewerkers van Zorgnet-Icuro of experten in specifieke deeldomeinen van de opleiding.

Programma

Het programma bestaat uit vijf afzonderlijke opleidingsdagen.

We starten om 9.30 uur (onthaal vanaf 9.00 uur) en eindigen omstreeks 16.30 uur.

1 februari 2019       Voorstelling, regelgeving ouderenzorg en netwerkzorg

Docenten: Tom Braes, Walter Sablon en Patrick Vyncke

 • Voorstelling deelnemers
 • Voorstelling Zorgnet-Icuro
 • Overheidsbeleid en organisatie zorglandschap (Vlaams, FOD, … residentiële zorg en thuiszorg)
 • Praktische vertaling regelgeving: modeldocumenten opnameovereenkomst, interne afspraken-nota, borgstelling, …
 • Netwerking en trends in de zorg

15 maart 2019         Financiering exploitatie, dagprijs, informatisering en overheidsopdrachten Docenten: Peter Raeymaekers, Clara Van den Broeck en Koen Viaene -KoopKoepel

 • Financiering ouderenzorg: zorgforfait
 • Dagprijsbepaling
 • Benchmarking (MARA) en bouwstenen voor een jaarbudget
 • Informatisering ouderenzorg en RaaS-toepassing
 • Wet overheidsopdrachten en samenaankoop (KoopKoepel)

26 april 2019            HRM in de zorgsector

Docenten: Sylvie Slangen, Veerle Van Roey, Debbie Verschueren en Kirsten D’Hooghe - Verso

 • Arbeidswetgeving - the essentials (onder andere dienstroosters, arbeidsduur, …)
 • Sociaal overleg (sectoraal en lokaal) - sociale Maribel fondsen, …
 • IFIC-functieclassificatie en sociale actualiteit
 • HR-wijzer (Verso)

17 mei 2019              Communicatie, kwaliteitsbeleid, zorgmodellen en -beroepen

Docenten: Lieve Dhaene, Walter Sablon en Bob Van Santbergen

 • Communicatie: bouwstenen websites woonzorgvoorzieningen, communicatie als marketing-instrument, aandacht voor sociale media, …
 • Werking website Zorgnet-Icuro: tips and tricks
 • Kwaliteitsbeleid in ouderenzorg
 • Wat is kwaliteitsmanagement en kwaliteitsbeleid?
 • Stakeholders en rollen rond kwaliteit
 • Extern toezicht: vormen en inhoud
 • Sturen op kwaliteit: hoe doe je dat?
 • Extern toezicht: Kappa-controle, Woonzorglijn, Vlaamse zorginspectie
 • Zorgmodellen en -beroepen

21 juni 2019              Ethiek en corporate governance

Docenten: Yvonne Denier, Walter Sablon en Patrick Vyncke

 • Ethisch onderbouwd werken in de ouderenzorg
 • Corporate governance
 • Afsluitende netwerklunch

Inschrijven

Cursisten dienen zich in te schrijven via onderstaand inschrijvingsformulier.

Voor administratieve vragen kan u terecht bij Greta Van der Veurst: greta.vanderveurst@zorgneticuro.be, T 02 286 85 50 of M 0488 99 84 14.

Voor inhoudelijke informatie kan u terecht bij Walter Sablon, stafmedewerker Zorgnet-Icuro: walter.sablon@zorgneticuro.be, M 0478 99 53 16.

Na inschrijving ontvangt elke deelnemer een e-mail en een factuur. Het moment van elektronische inschrijving (e-mail) geldt formeel als definitieve inschrijving.

Wanneer?

vrijdag 15 maart 2019 - 09:30
vrijdag 26 april 2019 - 09:30
vrijdag 17 mei 2019 - 09:30
vrijdag 21 juni 2019 - 09:30

Waar?

Alle opleidingsdagen vinden plaats in de vergaderzaal ‘Saturnus’ van Zorgnet-Icuro in Brussel.
Andere