10/02/2022, 9:00 - 21/04/2022, 16:30 24/02/2022, 9:00 - 05/05/2022, 16:30
Zorgbeleid

Masterclass nieuwe directies geestelijke gezondheidszorg 2022 (VOLZET)

In het voorjaar 2022 organiseert Zorgnet-Icuro een masterclass voor directies GGZ & gelijkgeschakelden zoals diensthoofden PZ, PAAZ, coördinatoren Reva, BeWo, PVT en CGG met minder dan 3 jaar anciënniteit als leidinggevende binnen GGZ. De masterclass bestaat uit twee residentiële opleidingsdagen en éen vervolgdag. Ze biedt een introductie in cruciale beleidsdomeinen voor het managen en leidinggeven binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Als beginnend leidinggevende binnen de Geestelijke gezondheidszorg moet je van vele markten thuis zijn. Met welk wetgevend kader moet ik rekening houden in mijn beslissingen? Hoe zit de financiering precies in elkaar? Wat biedt het sociaal overleg? Wat mag ik verwachten? Hoe werk ik nog doelgerichter aan kwaliteit? Wat zijn krijtlijnen voor ethisch verantwoorde zorg? Hoe zorg ik dat mijn leidinggeven arbeidsvreugde en bevlogenheid genereert?

Deze Masterclass biedt u een waaier aan informatie rond in cruciale domeinen binnen jouw takenpakket en tal van mogelijkheden tot uitwisseling met collega’s. Volgende thema’s werden voor u geselecteerd en op maat uitgewerkt : het bestuurlijk landschap en wetgevend kader binnen de GGZ, zorgberoepen en patiëntenrechten, ethisch verantwoorde zorg, krijtlijnen van kwaliteitsbeleid, het financiële kader, zorgcontinuïteit en leiderschap binnen de GGZ. Kortom, een gamma van thema’s die bijzonder relevant zijn voor directies actief in de geestelijke gezondheidszorg.

Data en locaties

De Masterclass bestaat uit twee opeenvolgende opleidingsdagen + 1 vervolgdag.
Er zijn twee locaties waaruit u kan kiezen:

Leuven

 • Donderdag 10 februari 2022
 • Vrijdag 11 februari 2022
 • Vervolgdag in Brussel: 21 april 2022

Gent

 • Donderdag 24 februari 2022
 • Vrijdag 25 februari 2022
 • Vervolgdag in Brussel: 5 mei 2022

Doelgroep

Directies en gelijkgeschakelden, zoals diensthoofden PZ en PAAZ, coördinatoren Reva, BeWo, PVT en CGG uit de GGZ, met minder dan 3 jaar anciënniteit in hun rol van leidinggevende binnen de GGZ.

De opleiding is voorbehouden aan leden van Zorgnet-Icuro. 

Docenten

Alle docenten zijn stafmedewerkers van Zorgnet-Icuro of experten in specifieke deeldomeinen van de opleiding.

Programma

Het programma bestaat een tweedaagse + 1 vervolgdag.

Eerste dag (start 9u)

 • Verwelkoming en kennismaking met elkaar en met staf GGZ
 • Voorstelling Zorgnet-Icuro en haar communicatiekanalen en de diverse overlegstructuren binnen de GGZ
 • Bestuurlijk landschap GGZ & wetgevend
 • Algemene krijtlijnen van het kwaliteitsbeleid
 • Intervisie
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen & ethisch verantwoorde zorg
 • Avondactiviteit + diner

Tweede dag (van 9u tot 16u)

 • Wetgeving gezondheidsberoepen & toepassingen patiëntenrechten ggz
 • Beroepsgeheim en zorgcontinuïteit
 • Sociaal overleg binnen GGZ
 • Uitdagingen in Leiderschap in een snel evoluerend GGZ-landschap
 • Afronding, wat nemen we mee en voortuitblik op vervolgsessie

Vervolgdag

 • Welkom & interactieve opstart
 • Financiering in de GGZ
 • Public mental Health
 • Keuzefestival met subsector specifieke thema’s
 • Afronding

Kostprijs

De kostprijs voor de Masterclass bedraagt 620 euro. In de prijs zijn inbegrepen: alle maaltijden, koffiebreaks en frisdranken en 1 overnachting.

Inschrijven

Cursisten kunnen inschrijven via marianne.troch@zorgneticuro.be (M: 0498/544513). Geef bij inschrijving aan of je een voorkeur hebt voor Leuven of Gent.

De inschrijvingen worden verwacht ten laatste tegen 30 november 2021.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 20 deelnemers per Masterclass.

Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij Karolien Vermeiren, stafmedewerker vorming, training en opleiding Zorgnet-Icuro: karolien.vermeiren@zorgneticuro.be, M 0485/043405 of Thierry Delrue, stafmedewerker GGZ: thierry.delrue@zorgneticuro.be, M 0479/484990.

Belangrijk om weten bij inschrijving

 • Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Zorgnet-Icuro het recht om de Masterclass te annuleren en wordt aan de cursisten het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.
 • Ter bevestiging van de inschrijving ontvangt de cursist een e-mail. De factuur wordt na de Masterclass bezorgd.
 • Het moment van elektronische inschrijving (mail) geldt formeel als definitieve inschrijving.
 • Annulatievoorwaarden:
  • Bij annulatie tot dertig dagen vóór de aanvang van de Masterclass is 30 % van de inschrijvingskost verschuldigd.
  • Bij annulatie binnen de dertig dagen vóór de aanvang van de Masterclass is de inschrijvingskost aan 50 % verschuldigd.
Locatie
Park Inn Hotel, Martelarenlaan 36, 3010 Leuven OF Novotel Gent Centrum, Goudenleeuwplein 5, 9000 Gent
Vervolgdag: Zorgnet-Icuro, Guimardstraat 1 1040 Brussel
Eerste startdatum
Organisatie
Zorgnet-Icuro
Telefoon
025118008
E-mail
marianne.troch@zorgneticuro.be