Masterclass LigComfort

De vergrijzing in Vlaanderen neemt in hoog tempo toe. Door het succes van de mantelzorg en de kwaliteit van de thuisondersteunende diensten blijven ouderen alsmaar langer in hun vertrouwde omgeving wonen. Een verhuis naar het woonzorgcentrum kan hierdoor steeds langer uitgesteld worden. De heterogene samenstelling van de bewonersgroep, met minder en meer zorgafhankelijke personen, zal in de woonzorgcentra dus meer en meer plaats maken voor een homogene groep van zwaar zorgbehoevende bewoners. Die trend zet zich nog meer door waar het gaat om personen met dementie.

We merken op vandaag al een sterke groei in de opname van zwaar zorgbehoevende mensen met dementie. Aangepaste zorg en kwaliteitsvolle ondersteuning dringen zich meer dan ooit op:

 • enerzijds is er de zorgvraag van de persoon met dementie die recht heeft op maximaal zorgcomfort en optimale levenskwaliteit, ondanks de toenemende zorgafhankelijkheid;
 • anderzijds is er de stijgende werkdruk voor de professionele zorgverlener, die een zo efficiënt mogelijke en ergonomisch verantwoorde zorg wil kunnen bieden.

Zorg dragen voor de zorgvrager én zorgverlener... Een realistisch haalbare kaart?

Vanuit de visie op ComfortZorg, met het accent op PDL zorgverlening, tonen we in deze vorming specifiek aan dat kwalitatieve zorgverlening bij een zwaar zorgbehoevend persoon (met dementie) sterk afhankelijk is van een goed uitgewerkt LigComfort. Aangezien LigComfort meer dan alleen maar het realiseren is van een goede decubitus preventie zal ook de te realiseren preventie van aangenomen dwanghoudingen, continu aangehouden verhoogde spierspanning, structurele houdingsafwijkingen en bewegingsbeperkingen, contractuurvorming, foetale houding, verzorgingsproblemen en verslikaccidenten /slikpneumonieën uitgewerkt worden. Hieruit zal blijken dat dit hand in hand gaat met een verhoogde zorgefficiëntie én meer ergonomisch verantwoorde zorgverlening voor de zorgverlener. We belichten in de inleiding van deze vorming de Sensorische (De)Integratie (Problematiek)Therapie bij personen met dementie: het verval van het eigen lichaamsgevoel en lichaamsschema en de daarbij horende nood aan zintuiglijke input wordt duidelijk gekaderd en uitgebreid toegelicht volgens een Why & How opzet.

In een aantal workshops wordt nadien deze Why & How onmiddellijk naar de praktijk of What vertaald. De vorming is opgevat als een hands-on gebeuren met een doorschuifsysteem voor alle deelnemers, waarbij we verschillende insteken omtrent het realiseren van LigComfort zullen doorlopen worden.

Doorheen deze vormingsdag verwerft elke deelnemer een goed inzicht in het ComfortZorg deelgebied Liggen voor zwaar zorgbehoevende personen (met dementie), realiseerbaar 24u op 24 en 7 dagen op 7.

Programma:

 • 09:00 ontvangst
 • 09:20-11:20: Het WHY & HOW kader omtrent LigComfort
  • Hand in hand gaan van decubitus & contractuur preventieve zorgverlening om zowel ligcomfort als zorgefficiëntie te kunnen realiseren.
 • 11:20-11:30 pauze
 • 11:30-12:30 workshop ronde 1
 • 12:30-13:15 middagpauze
 • 13:15-14:15 workshop ronde 2
 • 14:15-15:15 workshop ronde 3
 • 15:15-15:30 pauze
 • 15:30-16:30 workshop ronde 4

Iedere deelnemer neemt sowieso deel aan volgende workshops als WHAT volgens het WHY & HOW kader:

 • Workshop 1: Cocoonen in bed: wat brengt het allemaal teweeg?
  • Inhoudelijk ondersteund vanuit V!GO met het D!NA Sleep dynamisch modulair positioneringssysteem.
 • Workshop 2: Andere kijk op alterneren: van 1 op 2 naar 1 op 4, minder of net meer?
  • Inhoudelijk ondersteund vanuit PRS Medical met het Talley Quattro alternating systeem.
 • Workshop 3: Statiek & dynamiek: contradictorisch of complementair?
  • Inhoudelijk ondersteund vanuit MSH Hospidex met Repose luchtmatras & Toto wisselhoudingssysteem.
 • Workshop 4: Zweven: altijd noodzakelijk of net niet?
  • Inhoudelijk ondersteund vanuit Sampli met de Curocell Sam & Curocell Area
 • Doelgroep: zorgkundige, (hoofd)verpleegkundige, kinesitherapeut, ergotherapeut, kwaliteitscoördinator, opleidingsverantwoordelijke, CRA, hoofdbewonerszorg,…
 • Maximaal aantal deelnemers: 24 personen (max. 6 personen per interactief workshopmoment)
 • Kostprijs: € 95,00 (koffie, water, versnaperingen en broodjeslunch inbegrepen)

Wanneer?

Van vrijdag 13 december 2019 - 09:20 tot vrijdag 13 december 2019 - 16:30

Waar?

Woonzorgcentrum De Wingerd, Wingerdstraat 14, 3000 Leuven
Vlaams-Brabant