Master Class Wonen en Leven

Binnen het project Woonleefwijzer.be, een gezamenlijk project van Zorgnet-Icuro, VVSG en Vlozo, werden tussen 2018 en 2020 30 woonzorgcentra begeleid in een lerend netwerk om meer Wonen en leven in hun huizen tot stand te brengen. Zij werken elk op hun  eigen manier en tempo aan een cultuur in huis die bewoners meer regie geeft over hun leven en die medewerkers meeneemt naar meer eigenaarschap en professionaliteit in hun job. We willen dit toegankelijk maken voor meer woonzorgcentra en starten met een Master Class Wonen en Leven

Waar gaat het  over?

​De focus is Wonen en leven versterken in huis. We gaan vooral in op de cultuurverandering die dat met zich mee brengt. Als je deelneemt ga je sleutelen aan het DNA van je organisatie, of beter: je zoekt dat DNA terug op en versterkt het. We gaan dus verder en dieper dan het installeren van structuren en systemen. Het is geen quick win-aanpak.  Elk huis kan zijn eigen weg gaan.  Geen copy-paste van elkaar of van een bepaald stappenplan. Uiteraard hebben we een concept en ankerpunten waar we in geloven en die we naar voor schuiven. We geloven vast dat co-creatie de weg naar kanteling is ipv een top-down benadering.

Het leertraject dat al loopt, leert ons dat onze gedachtegang sterk is en klopt. Deelnemers geven aan dat hun mindset verandert en ze een heel nieuwe kijk krijgen op medewerkers en bewoners, op overleg en relatievorming, op leidinggeven, op dynamiek in de organisatie. Ze zijn enthousiast en gesterkt en merken nu al veranderende dynamieken in hun organisatie.

De Master Class

​Het gaat om een diepgaande vorming van 5 dagen in een leergroep: een opstart in een tweedaagse en daarna nog 3 aparte dagen, gespreid over het voorjaar van 2020.  De 3 dagen vinden beurtelings in een woonzorgcentrum plaats dat al aan de slag gaat met het ideeëngoed, zodat we ook een inkijk krijgen in de werking en de krachten van dat huis.

Je sluit aan met twee mensen uit je voorziening. Dat geeft meer slagkracht. De ene heeft een stevig mandaat in de organisatie (directiefunctie, hoofd bewonerszorg), de ander is inhoudelijk sterk betrokken (begeleider wonen en leven, coördinator wonen en leven).

​Na deze vijfdaagse kan je aan de slag in eigen huis. Je kan ook kiezen om aan te sluiten bij een lerend netwerk om 4 keer per jaar van mekaar te leren. Ook dit netwerk wordt begeleid. Je hoeft de keuze pas te maken na de master class. Je kan van jaar tot jaar verlengen of stoppen met deelname in het netwerk. 

​De MasterClass wordt begeleid door Inge Singulé (oud medewerker Voca Training & Consult en zelfstandig procescoach) en Annemie Vanden Bussche (organisatiepsycholoog, medewerker Cairos en coördinator van het project voor Zorgnet-Icuro). Door de samenwerking kunnen we kracht en kwaliteit garanderen.  

Prijs

​Deelname aan de Master Class kost €1.700 per huis (twee personen), alles inbegrepen (ook logiekosten voor de tweedaagse). 

Deelname aan het lerend netwerk achteraf kost 1.000 euro per jaar voor twee personen. 

Om u te helpen beslissen, vindt u hier nog  enkele getuigenissen en citaten van deelnemers van het huidig leernetwerk dat al in volle gang is.

Wanneer?

donderdag 17 december 2020 - 09:00

Waar?

Wordt nog meegedeeld
Andere