Lerend netwerk 'Werken met “goesting” in wendbare organisaties'

Waarom neem je deel?

Heeft jouw organisatie reeds stappen gezet in Anders Organiseren of heb je reeds een bootcamp Innovatieve arbeidsorganisatie voor beginners gevolgd? Ben je overtuigd dat innovatieve arbeidsorganisatie een evenwicht zoeken is tussen enerzijds de kwaliteit van de organisatie en anderzijds de kwaliteit van het werk met hogere motivatie als gevolg?

Wil je onder professionele begeleiding en in een vertrouwelijke sfeer samen met andere sociale ondernemingen de volgende stappen zetten richting implementatie? Dan is dit lerend netwerk het geknipte traject!

Wat mag je verwachten?

  • Ontmoeting van gelijkgestemden rond het thema Anders Organiseren in een open en vertrouwelijke sfeer.
  • Aanwakkeren van ondernemerschap, innovatie, out-of-the-box denken door elkaar te inspireren.
  • Versterken van het vertrouwen tussen organisaties. Afbouwen van de perceptie van concurrentie. Stimuleren van een intersectoraal netwerkdenken dat nodig is binnen steeds complexer wordende organisaties en dat interactie rond werkgeversschap overstijgt.
  • Interactieve leersessies en ervaringsdeling: de deelnemers worden uitgedaagd om vooral van elkaar te leren, praktijkkennis en -ervaring te delen en van gedachten te wisselen.
  • Intervisie- en supervisietechnieken leren opdat ontmoetingen een bepaalde efficiëntie en effectiviteit bereiken en niet vervallen in een praatbarak.
  • Kennisoverdracht: per sessie kan een externe spreker/expert uitgenodigd worden om een bepaald aspect verder uit te diepen of een theoretisch kader te scheppen waaraan ervaringen kunnen afgetoetst worden.
  • Praktijkvoorbeelden als inspiratiebron: per sessie kan ook een externe spreker uitgenodigd worden om zijn ervaringen te delen.
  • Doorvertaling: tussen de sessies door tonen organisaties het engagement om het geleerde procesmatig vast te pakken en intern verdere stappen te zetten. De nieuw opgebouwde ervaringen en uitdagingen worden meegebracht naar een volgende sessie of eventueel zelfs al tussendoor gedeeld via een platform of het netwerk.
  • Na het traject moeten de deelnemers zelfsturend zijn.

Wanneer wordt dit lerend netwerk voor jou én voor ons een succes? 

Je wil in je eigen organisatie concreet aan de slag gaan met de principes van innovatieve arbeidsorganisatie of je hebt al stappen gezet en wil hierin verder groeien. Je wil hierover overleggen met gelijkgestemden en je eigen inzichten en ervaring delen.

Je bent leidinggevende of je kan vanuit je functie meedenken over de verandering. Daarnaast heb je een goed zicht op het reilen en zeilen in je organisatie om de nodige inzichten en handvaten uit het lerend netwerk te delen en te implementeren.

Wat is een lerend netwerk?

Een lerend netwerk is een interactief traject waarin je in acht halve dagen jouw vaardigheden en kennis naar een hoger niveau tilt. Je doet dit niet alleen maar samen met 12 andere sociale ondernemingen uit verschillende sectoren: je leert van experts én van elkaar, in een open en vertrouwelijke sfeer.

Intersectorale praktijkvoorbeelden inspireren je om buiten je hokje te denken. Vervolgens vertaal je deze ideeën naar een visie.

Begeleiders: Tom Van Acker, Els Vanparys, Joost Van Driessche en Kris Rayen, allen organisatie-architecten bij Wilde Zwanen en gespecialiseerd in innovatieve arbeidsorganisatie. 
Investering deelname? 
Je betaalt 550 euro (excl. btw).  

Wanneer?

Van dinsdag 26 oktober 2021 - 13:30 tot dinsdag 26 oktober 2021 - 16:30
Van woensdag 8 december 2021 - 13:30 tot woensdag 8 december 2021 - 16:30
Van dinsdag 18 januari 2022 - 13:30 tot dinsdag 18 januari 2022 - 16:30

Waar?

Het lerend netwerk gaat van start in Brussel in de directe omgeving van een station.
Andere

Contact gegevens

Verso
Kunstlaan 27 bus 14, 1040 Brussel
02 739 10 77
info@verso-net.be