Lerend netwerk ethiek in de zorg: graadmeters voor een ethisch verantwoorde zorgorganisatie

De lancering van de nieuwe langlopende opleiding 'Referentiepersoon Ethiek' is een schot in de roos, het succes ervan werd al snel duidelijk. Met dit aanbod spelen we in op de groeiende interesse bij zorgprofessionals en managers, voor good practices omtrent ethiek in zorg. De eerste cursisten evalueerden de opleiding uitermate positief, met opvallend veel waardering voor de  dynamiek die ontstond vanuit deze lerende gemeenschap. De combinatie van kennisverwerving, innoverend denken, het uitwisselen van praktijkvoorbeelden en individuele coaching viel bijzonder goed in de smaak.

Vormingscentrum Hivset wil het aanbod daarom verder uitbreiden in de vorm van een ‘Lerend Netwerk Ethiek in Zorg’ dat zich richt tot alle geïnteresseerde zorgprofessionals. We detecteren bovendien een toenemende belangstelling voor ethiek als relevante kwaliteitsindicator van persoonsgerichte zorg, die door de accreditaties zoals Niaz, JCI en Prezo Woonzorg steeds explicieter geëvalueerd wordt. Het Lerend Netwerk Ethiek in Zorg biedt 2 keer per jaar interactieve gastcolleges aan over actuele en relevante ethische trends gevolgd door werkwinkels met tools, methodieken en good practices rond ethiek in zorg.

Inhoud

Zorgorganisaties ondergaan vele veranderingen en dit gelijktijdig én op verschillende domeinen. Zorginhoudelijk, zorgorganisatorisch, beleidsmatig, maatschappelijk, economisch, juridisch. Het lijkt erop dat de vereiste om dit alles ook nog eens ethisch verantwoord te doen, de druk op de ketel van de zorg nog meer doet verhogen. Niets is minder waar.

Professor Denier kan ragfijn uitleggen waarom ethiek een hefboom is voor zorgorganisaties net nu die zich in een transitieperiode bevinden en welke rol referentiepersonen ethiek daarbij vervullen. Zij zal aan de hand van verschillende graadmeters argumenteren dat de visie op zorg en het ethisch waardenkader dat directies, bestuurders, leidinggevenden en hulpverleners voorstaan, net de essentiële zuurstof biedt om de huidige en toekomstige uitdagingen in de zorg op een vruchtbare en duurzame manier aan te pakken. Ethiek is niet de kers op je taart. Het is de gist in je deeg.

Professor Yvonne Denier is filosoof en ethicus. Zij is professor ethiek van de gezondheidszorg aan de KU Leuven (Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht). Zij is tevens als stafmedewerker ethiek verbonden aan Zorgnet-Icuro, de koepelorganisatie van Vlaamse zorgvoorzieningen.

PROGRAMMA

Het Lerend Netwerk Ethiek in Zorg staat open voor iedere geïnteresseerde zorgprofessional.

Je kan inschrijven voor:

  • Gastcollege van 9 u. tot 12.30 u.
  • Werkwinkels: 13.30 u. tot 16.00 u.
    • Kennismaken met ethische overlegvormen in zorg
    • Good practices rond ethiek in zorg

Wanneer?

Van donderdag 19 november 2020 - 09:00 tot donderdag 19 november 2020 - 16:00

Waar?

Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
Antwerpen

Contact gegevens

Vormingscentrum HIVSET
Herentalsstraat 70, 2300 Turnhout
14471312
vormingscentrum@hivset.be