22/11/2021, 8:45 06/12/2021, 8:45 24/01/2022, 8:45 07/03/2022, 8:45
Kwaliteit Zorgbeleid

Lean in het woonzorgcentrum

LEAN IN HET WOONZORGCENTRUM

Om de huidige druk op de zorgbehoefte het hoofd te kunnen bieden, moeten organisaties nog beter kijken naar de interne processen en de effectiviteit en efficiëntie daarvan teneinde klanten, cliënten, bewoners nog beter te kunnen bedienen. Hoe pak je dat het beste aan? En zorg je er tegelijk voor dat jouw medewerkers hun werk met plezier en gemotiveerd blijven doen?

De sessies van onze TrentoAcademie trachten je hierop een antwoord te geven. Ons aanbod vind je hier.

LEAN IN HET WOONZORGCENTRUM

Door middel van de invoering van Leanprincipes leer je om met succes processen te innoveren en de kwaliteit ervan systematisch te verbeteren. Het doel is een lerende organisatie te ontwikkelen waarbij werkprocessen en werkmethoden continue verbeterd worden.

Welke resultaten mag je van Leanmanagement verwachten?

Verhoging van de cliënt- en bewonerstevredenheid
Vermindering van de werkdruk voor de medewerkers
Verlaging van de kosten door toename van de productiviteit
Verkorting van de doorlooptijd
Vergroting van de behandelcapaciteit
Focus op verbeterdoelen in de organisatie, identificeren van kritische succesfactoren, verantwoordelijkheden en doelstellingen

Wat maakt deze sessies uniek?

Lean is vaak een kwestie van doen en daarom zijn onze sessies er op gericht de theorie snel om te zetten in de praktijk. Na deze sessie kan u dan ook onmiddellijk aan de slag.

Doelgroep

Deze sessies zijn bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het welzijn van zijn medewerkers, bewoners, klanten, cliënten… en betrokken is bij het proces van continue verbetering. Om heel specifiek aan de slag te gaan voorzien we specifieke sessies voor iedere doelgroep, van directie & management tot de medewerker op de werkvloer.
In een eerste sessie richten we ons naar directie, management, teamleider/teamcoach, leidinggevende facilitaire dienst, elke keyspeler in je organisatie. Bij voorkeur neem je deel als tandem, vb. directie samen met een teamleider/teamcoach.
Deze vorming kan worden gevolgd in kader van het Functiecomplement.
In een tweede sessie richten we ons naar de teamleider/teamcoaches/medeweker facilitaire/ keyspeler in uw organisatie en de medewerker op de werkvloer. Bij voorkeur neem je deel als tandem vb. teamleider/teamcoach samen met een verpleegkundige/ergotherapeut/...
Van zodra u aan de slag bent voorzien we intervisiesessies zodat je feedback, tips, tricks en ervaringen kan uitwisselen alsook inspiratie kan opdoen onder leiding van een leandeskundige. Bij voorkeur volg je het volledige opleidingstraject. Je kan de sessies ook los van elkaar volgen. Om aan te sluiten bij de intervisiesessies vragen we wel dat je organisatie al aan de slag is met LEAN.

Locatie
WZC Sint-Jozef, Molenstraat 11, 9220 Moerzeke
Eerste startdatum
Organisatie
Zorgnetwerk Trento vzw
Telefoon
052480880
E-mail
directie@zorgnetwerktrento.be