Vormingen

Bijvoorbeeld: 14/11/2019
Bijvoorbeeld: 14/11/2019

Masterclasses voor bestuurders van ouderenzorgvoorzieningen - november 2019

Georganiseerd door Zorgnet-Icuro

De ouderenzorgvoorzieningen staan voor belangrijke veranderingen en uitdagingen, zoals de vermaatschappelijking van de zorg, het bieden van zorg op maat, de persoonsvolgende financiering, het intersectoraal samenwerken … Dat alles tegen de achtergrond van samenwerken in netwerken en de...

Meer lezen

Snel en efficiënt spanning loslaten met TRE - Zelfzorg i.f.v. herstel

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Maak kennis met een zeer praktische tool om spanning op een fysieke manier snel en efficiënt te ontladen, namelijk: TRE - Tension & Trauma Release Exercises.

Angst, onmacht, verdriet of boosheid zijn lastige gevoelens die soms lang blijven nawerken. Dat uit zich vaak in fysieke en...

Meer lezen

Vaccinaties en Basic life support

Georganiseerd door Vormingscentrum Hivset

Sinds april 2016 mag je als verpleegkundige zelfstandig vaccineren. Hiervoor moet je natuurlijk wel voldoen aan enkele wettelijke regels. Wat deze regels precies inhouden kom je hier te weten. Tijdens deze bijscholing wordt er ook een opfrissing gegeven van Basic Life Support. Deze...

Meer lezen

Wondverbanden aan de hand van casussen

Georganiseerd door Karel de Grote Hogeschool

Meer info: https://www.kdg.be/navorming-wondverbanden

Ga je geregeld aan de slag met wondzorg, maar vind je het nog steeds moeilijk om de belangrijkste verbanden uit elkaar te houden? Kan je de specifieke eigenschappen van een alginaat, een hydrogel of een collageenverband niet...

Meer lezen

Minisymposium 'ik, jij samen MENS'. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

“Behandel mensen met dementie als gewone mensen, zoals jullie. Bekijk hen niet als mensen met dementie. Geen vooroordelen. Praat gewoon met hen. Er is onvoldoende kennis over wat dementie betekent. Stop niet bij het geven van een pilletje, maar help ons mee zoeken naar wat...

Meer lezen

Vlaams-Nederlands congres 'Liever zo! (Organisator: De Lovie vzw, WIV vzw en Vives)

Georganiseerd door Werkcentrum voor Internationaal Vormingswerk (W.I.V.) vzw

Vlaams-Nederlands congres 'Liever zo! Samen positief handelen, ook bij probleemgedrag' op 21 november 2019 te Kortrijk
Een initiatief van De Lovie vzw, het Werkcentrum voor Internationaal Vormingswerk (W.I.V.) vzw en Vives...

Meer lezen

Dementievriendelijke woonomgeving: hoe het wonen en leven vorm en invulling geven

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

De invloed van de materiële omgeving op ons welbevinden en functioneren is groter dan vermoed. Dit geldt in het bijzonder voor kwetsbare mensen, zoals personen met dementie. De vraag rijst hoe we de persoon met dementie kunnen ondersteunen via architectuur en inrichting van de...

Meer lezen

Interuniversitair symposium gezondheidsrecht: de kwaliteitswet

Georganiseerd door Universiteit Gent

De nieuwe Kwaliteitswet legt aan alle beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg een hele reeks nieuwe verplichtingen op. Denk maar aan het bijhouden van een portfolio en een register om nauwkeurig aan te tonen hoe men zijn kennis en ervaring op peil houdt. Sommige handelingen zullen enkel nog...

Meer lezen

Comfortzorg in ziekenhuizen

Georganiseerd door Arteveldehogeschool campus Kantienberg

Tijdens deze vormingstweedaagse gaan we heel praktijkgericht aan de slag rond comfortzorg bij personen met gevorderde dementie. Op vraag van ergotherapeuten uit ziekenhuizen organiseren we deze vormingsreeks heel gericht naar hen, want ook in een ziekenhuissetting word je geconfronteerd met deze...

Meer lezen

Groepen kinderen positief begeleiden

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Groepen kinderen en jongeren hebben zo hun eigen ontwikkeling en dynamiek. Soms loopt alles van een leien dakje. De sfeer is fijn en de meeste groepsleden voelen zich goed. Maar soms sluimert er iets. Je voelt onderhuidse spanningen en een minder veilige sfeer: er leeft wat in de onderstroom....

Meer lezen

Niet-medicamenteuze ondersteuning bij invasieve handelingen in de pediatrie

Georganiseerd door Karel de Grote Hogeschool

Meer info: https://www.kdg.be/navorming-niet-medicamenteuze-ondersteuning-in-pediatrie

Een kind uitleggen waarom het een vervelende of pijnlijke handeling moet ondergaan is niet altijd eenvoudig. Hiernaast wordt de situatie vaak nog verergerd door de onrust van de ouders die uitstraalt...

Meer lezen

Atypische vormen van dementie

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

Dementie is het gevolg van hersenschade. Maar die is niet altijd het gevolg van de ziekte van Alzheimer. Er zijn meer dan 60 aandoeningen die dementie kunnen ver-oorzaken. Andere aandoeningen leiden tot andere vormen van dementie. Enkele van de meest gekende zijn vasculaire...

Meer lezen

Juridische aspecten en verkeersdeelname door personen met dementie

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

Deze vorming juridische aspecten bij dementie wordt opgesplitst in twee delen. De voormiddag wordt door mevr. Mevesen ingevuld met een kort overzicht van de wetgeving (waaronder het zorgvolmacht en rechterlijke bescherming), gevolgd door het praktijkgedeelte. Voor dit deel mogen...

Meer lezen

Symposium: samen keuzes maken over persoonlijke zorg

Georganiseerd door Vlaams Patiëntenplatform

Hoe kan je in de zorg meer rekening houden met de wensen en verwachtingen van patiënten? Hoe zet je de levenskwaliteit van de patiënt echt centraal?

Om daar een antwoord op te bieden, ontwikkelde het Vlaams Patiëntenplatform het instrument ‘Doelzoeker’ met steun van de Vlaamse Overheid...

Meer lezen

Bloedname: tips en tricks

Georganiseerd door Vormingscentrum Hivset

Moet de stollingstube eerst of was het nou juist niet zo? Hoe interpreteer je de belangrijkste bloedwaarden? Wat is een waste-tube? In deze praktische workshop beantwoorden we al je vragen en geven we vele tips en tricks rond 'de bloedname'.

Een must voor iedere zorgverlener die zijn...

Meer lezen

Studiedag Terra incognita: Een ontdekkingsreis naar betekenisvolle activiteiten in de ouderenzorg

Georganiseerd door Uitgeverij Politeia

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning, menselijke maat, verbinden, eigen kracht en regie, participa­tie, inclusie … zijn belangrijke sleutelwoorden in het woonzorgcentrum vandaag.

Er wordt dan ook gesproken van een ‘zorgleefgemeenschap’ waar mensen hun leven zoveel als mogelijk op een...

Meer lezen

Hoe word ik moderator van een Herstelgericht Groepsoverleg (HERGO)?

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

‘Na een woordenwisseling krijgt de groepsbegeleider een mep van de jongere’
‘Een jongere uit de groep schreeuwt moord en brand want zijn GSM is gestolen’
‘Een vader beschadigt de bromfiets van zijn dochter na een heftige ruzie’

Voor jou herkenbare situaties?...

Meer lezen

Agressiecoach - 5-daagse vorming met 2 terugkommomenten - Escala

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Deze 5-daagse vorming met 2 terugkommomenten wordt kosteloos aangeboden door Vivo vzw Icoba. Ze kadert in het Via-5 project ‘Omgaan met agressie’ en is gerealiseerd met steun van de Vlaamse Overheid.

PROGRAMMA

Met dit 5-daags traject zoom je in op de...

Meer lezen

Zinvolle activiteiten met jonge personen met dementie

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

Zorgcirkels Jongdementie biedt sinds juni 2016 ondersteuning, lotgenotencontacten en zinvolle dagbesteding aan jonge personen met dementie en hun gezin in Vlaams-Brabant. Hét Ontmoetingshuis is 1 van de 8 zorgcirkels en biedt op maandag, donderdag en vrijdag tussen 9u en 17u...

Meer lezen

Ethische dilemma's in de zorg voor personen met dementie

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

Ethische dilemma’s zijn niet meer weg te denken uit de zorg voor personen met de-mentie. Voorbeelden van dilemma’s in de zorg kunnen betrekking hebben op onder meer de draagkracht bij waarheidsmededeling, fixatie, bemoeizorg, zorgtechnologie, sondevoeding, levenseindekwesties...

Meer lezen