Vormingen

Bijvoorbeeld: 16/09/2019
Bijvoorbeeld: 16/09/2019

Naar een geïntegreerde zorg voor ouderen

Georganiseerd door Uitgeverij Politeia

Volwaardige maatschappelijke participatie van ouderen impliceert dat zij optimaal gebruik moeten kunnen maken van alle beschikbare dienstverlening. Woonzorgcentra, diensten voor gezinszorg, thuisverpleegkundigen, lokale dienstencentra en andere welzijnsvoorzieningen worden dan ook steeds meer...

Meer lezen

Blijf in verbinding met jezelf in lastige situaties en moeilijke gesprekken

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Wil je doelgericht communiceren en handelen zonder overspoeld te raken? Dan is dit iets voor jou. Word bewust van je grenzen en maak agressief gedrag en wat het met je doet, rustig bespreekbaar. Zowel naar collega’s als naar de persoon die agressief gedrag stelt.

Gepast reageren in...

Meer lezen

Inspiratiemoment: Samen aan de slag met het leefklimaat van je organisatie

Georganiseerd door Academsiche Werkplaats Leefklimaat

De academische werkplaats (AW) Leefklimaat werd opgericht vanuit Vereniging Ons Tehuis in samenwerking met Universiteit Gent (Vakgroep Orthopedagogiek en Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek) en met goedkeuring van de Vlaamse overheid.
Deze AW schenkt aandacht aan de organisatie...

Meer lezen

Succesvolle innovatieve woonzorgvormen in Vlaanderen

Georganiseerd door Uitgeverij Politeia

De woonzorg voor zorgbehoevende personen zal in de komende jaren grondige veranderingen ondergaan: we hebben het terugdringen van de overheid, er is een nieuw beleid dat focust op zo lang mogelijk thuis wonen, de persoonsvolgende financiering is uitgerold, enzovoort.

Een andere...

Meer lezen

Symposium "Hart op weg naar verbinding in de zorg"

Georganiseerd door Kwaliteit & Veiligheid Maastricht UMC+

Persoonsgerichte zorg doe je samen; bent u juist verbonden? 

Vrijdag 27 september 2019 organiseren het Maastricht UMC+ en het NIAZ een prachtsymposium in Maastricht over persoonsgerichte zorg. Het wordt een programma met de hoofdletter...

Meer lezen

Symposium "Noodplanning 3.0"

Georganiseerd door VZW RaCoLi

Het symposium wordt georganiseerd door de vzw RaCoLi.

Het programma van het symposium van dit jaar zal o.a. handelen over:
- Welk zijn de risico's voor de hulpdiensten bij nucleaire incidenten?
- Wat zijn de gevaren van drugslabo's voor interventiediensten?
- Emric...

Meer lezen

PAQS-congres: Making the SHIFT towards higly reliable healthcare

Georganiseerd door PAQS ASBL

Op 3 oktober 2019 organiseert PAQS een groots congres om de bestaande dynamiek in de Brusselse en Waalse gezondheidssector te versterken en om een “high reliability”-zorgsysteem aan te sporen. Internationale experten ...

Meer lezen

Permanente vormingsmodule met getuigschrift: Geestelijke gezondheid bij mensen met verstandelijke beperking en/of autismespectrumstoornis 2019 (Organisator: KU Leuven)

Georganiseerd door KU Leuven Faculteit PPW

Hulpverleners die werkzaam zijn in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking en/of autisme spectrumstoornis worden vaak geconfronteerd met gedrags- en psychische problemen bij hun cliënten. Onderzoek toonde aan dat de prevalentie van gedrags- en psychische problemen bij mensen met...

Meer lezen

Assessment in het WZC

Georganiseerd door Arteveldehogeschool campus Kantienberg

Werk jij als ergotherapeut in een WZC en wil je je ergotherapeutisch handelen nog meer ondersteunen door gebruik te maken van bruikbaar assessment? Ben je ook benieuwd hoe je nog meer zicht kan krijgen op de cognitieve mogelijkheden, het gedrag, het valrisico en de kwaliteit van leven van de...

Meer lezen

Agressief gedrag van jongeren vertalen op een geweldloze manier

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

• We bekijken het proces van boosheid vanuit non-violent communication
• We staan stil bij de betekenis achter de boosheid van jongere
• We maken de vertaalslag, wat wil de jongere écht zeggen? We switchen van jakhalstaal naar giraftaal
• We onderzoeken de verschillende...

Meer lezen

Nieuw initiatief - Omgaan met levensmoeheid in woonzorgcentra

Georganiseerd door Uitgeverij Politeia

Steeds meer ouderen zijn levensmoe en verkiezen de dood boven een leven zonder kwaliteit. De deelnemers aan deze workshop krijgen handvatten aangereikt om levensmoeheid te vermijden en vroeg te detecteren. Zij leren hoe zij in multidisciplinaire samenwerking de oorzaken van levensmoeheid in...

Meer lezen

Basale contactmogelijkheden voor mensen met (ver)gevorderde dementie

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

Het begeleiden van personen met ernstige beperkingen en het aanbieden van een zinvol bestaan wordt door veel hulpverleners aanzien als moeilijk en problematisch. Basale stimulatie biedt een attitude en een methode die een invullen kan geven aan de uitgangspunten...

Meer lezen

Hulpverlening of HOOPverlening?

Georganiseerd door Sociopolis Annuntiaten Heverlee

In deze reeks wil Sociopolis Annuntiaten Heverlee, samen met 6 eminente sprekers, op zoek gaan naar de unieke kansen die verscholen liggen in de relatie tussen zorggever en zorgvrager, maar bij uitbreiding tussen alle mensen die op een of andere wijze zorg dragen voor mekaar. Zorg dragen kan en...

Meer lezen

Omgaan met onmachtgevoelens

Georganiseerd door Karel de Grote Hogeschool

Meer info: https://www.kdg.be/navorming-omgaan-met-onmachtgevoelens

Heb je geregeld intense of langdurige contacten met je patiënten/cliënten? Loop je hierbij wel eens tegen gevoelens van onmacht aan of dreig je hierdoor uitgeblust te geraken? Dan is deze opleiding iets voor jou....

Meer lezen

Ervaringen en noden van ouders van een suïcidaal kind. Hoe ouders betrekken en ondersteunen in het zorgtraject van een suïcidaal kind?

Georganiseerd door Kenniscentrum gezinswetenschappen

De zorg voor een suïcidaal kind betekent vaak een uitputtingsslag voor ouders met negatieve impact op zowat alle levensdomeinen. Ouders kunnen een beschermende rol spelen, maar ze weten vaak niet hoe ze deze problematiek kunnen herkennen en hoe ze er best mee omgaan. Ze hebben veel vragen over...

Meer lezen

Boekvoorstelling 'Meer dan mijn ziekte'

Georganiseerd door Vlaams Patiëntenplatform

Wat weten we over de kwaliteit van ons gezondheidssysteem? Is het de nieuwe standaard dat patiënten participeren of zijn er ook grenzen aan participatie? Zijn ervaringsdeskundigen betweters, pottenkijkers of experten?

In het boek ‘Meer dan mijn ziekte’ zoekt Ilse Weeghmans, directeur...

Meer lezen

Aandacht in actie - opleiding tot weerbaarheidstrainer

Georganiseerd door Vivo vzw - Icoba

Je ziet ze in leefgroepen, tijdens individuele gesprekken, tijdens groepsmomenten, in conversaties en discussies, enz. Jongeren die het moeilijk vinden om voor zichzelf op te komen, dingen doen die ze eigenlijk niet willen doen onder invloed van groepsdruk, wegstuiven met slaande deuren als ze...

Meer lezen

Feedback als fundament in samenwerking

Georganiseerd door Karel de Grote Hogeschool

Meer info: https://www.kdg.be/navorming-feedback-als-fundament

Iedereen weet dat feedback geven kansen creëert. Iedereen weet hoe belangrijk en verrijkend feedback krijgen of geven kan zijn. Toch wordt het onvoldoende gedaan. De theorie is duidelijk en kennen we bijna allemaal, maar de...

Meer lezen

Vormingsdag medicatiegebruik en dementie

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

Anno 2019 is dementie nog steeds niet te genezen. Dé pil tegen dementie bestaat niet. Toch gebruiken mensen met dementie vaak heel wat medicatie. Niet alleen middelen om de verschijnselen van dementie te vertragen, maar ook psychofarmaca om onbegrepen gedrag –...

Meer lezen

Dementia Care Mapping: het instrument om de kwaliteit van zorg te meten (basisopleiding)

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

Tijdens deze vierdaagse (Nederlandstalige) opleiding leer je wat Dementia Care Map-ping inhoudt en hoe je er zelf mee kan werken. Je krijgt een introductie over de manier waarop je met de resultaten aan de slag kan in je eigen voorziening. Naast theoretische...

Meer lezen