Interuniversitair symposium gezondheidsrecht: de kwaliteitswet

De nieuwe Kwaliteitswet legt aan alle beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg een hele reeks nieuwe verplichtingen op. Denk maar aan het bijhouden van een portfolio en een register om nauwkeurig aan te tonen hoe men zijn kennis en ervaring op peil houdt. Sommige handelingen zullen enkel nog binnen ziekenhuizen mogen plaats vinden. Voor risicovolle handelingen en alle operaties onder verdoving worden nieuwe verplichtingen ingevoerd. De oude regels over therapeutische vrijheid, permanentieverplichting of continuïteit van zorg werden gemoderniseerd en soms ook uitgebreid. Het systeem van controle en sanctionering wordt grondig bijgestuurd. 

Hoewel de wet pas in 2021 in werking treedt, is het belangrijk zich goed voor te bereiden. De wet zal immers niet enkel gevolgen hebben voor individuele beroepsbeoefenaars, maar onrechtstreeks ook voor de zorginstellingen. De verschillende onderdelen van deze nieuwe kwaliteitswet worden grondig geanalyseerd door verschillende specialisten tijdens een interuniversitaire  studiedag die plaats vindt in Antwerpen (op 5 oktober), Leuven (op 19 november) en Gent (op 23 november).

Programma

 • 17u45: Verwelkoming
 • 17u55: Inleiding op de Kwaliteitswet
  • Toepassingsgebied, filosofie, verhouding tot andere wetgeving
  • Prof. dr. Filip Dewallens, Prof. dr. Stefaan Callens en Dr. Sylvie Tack
 • 18u10: Erkenning en bewijs van de kwaliteit van de zorgbeoefenaar
  • Bewijs van bekwaamheid, portfolio, visum
  • Prof. dr. Tom Goffin
 • 18u30 Vragen
 • 18u40 De therapeutische vrijheid geconditioneerd?
  • Karakterisatie, privileging, voorschrift en substitutie
  • Prof. dr. Tom Balthazar
 • 18u55 Vragen
 • 19u Risicovolle verstrekkingen
  • Verstrekkingen met toepassing van anesthesie, extramurale beperkingen, procedures
  • Dr. René Heylen
 • 19u20 Vragen
 • 19u25 Koffiepauze
 • 19u55 Prakijkinformatie
  • Reclame en toegelaten praktijkinformatie
  • Dr. Evelien Delbeke
 • 20u15 Vragen
 • 20u20 Verwerking en doorstroming van gezondheidsgegevens
  • Inhoud en overdracht patiëntendossier, toegang gezondheidsgegevens, informed consent
  • Prof. dr. Thierry Vansweevelt
 • 20u40 Vragen
 • 20u45 Toezicht en handhaving
  • Kwaliteitscontrole, register, Federale Commissie voor Toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg, gezondheidsinspecteurs
  • Prof. dr. Steven Lierman
 • 21u05 Vragen
 • 21u10 Debat
 • 21u30 Slotwoord

Erkenningen

Erkenning door de Orde van Vlaamse Balies werd aangevraagd.

Erkenning bij het RIZIV werd aangevraagd.

Prijs

De inschrijvingsprijs bedraagt 99 euro zonder verslagboek en 150 euro met verslagboek van de studiedag, dat achteraf zal verschijnen bij Intersentia. Bij de inschrijving dienst te worden aangegeven of er al dan niet met verslagboek wordt ingeschreven.

Wanneer?

Van dinsdag 19 november 2019 - 17:45 tot dinsdag 19 november 2019 - 21:40

Waar?

UZ Leuven, Auditorium administratief gebouw
Vlaams-Brabant