Intensieve cursus verpleegkundige ethiek

Van 3 tot 6 december 2019 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 8de editie van de intensieve cursus over verpleegkundige ethiek. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de verpleegkunde en de klinische ethiek.

Programma:
Tijdens de cursus verpleegkundige ethiek zullen experten uit binnen-en buitenland lezingen geven over verschillende relevante topics binnen de verpleegkundige ethiek, zoals bijvoorbeeld: omgaan met kwetsbaarheid en waardigheid van patiënten, zorg aan het levenseinde, kunstmatige voedsel- en vochttoediening bij personen met dementie, verpleegkundig-ethische redeneerstijlen, ethics consultation en moral case deliberation, belevingsgerichte onderwijsmethoden in de ethiek, kwalitatief onderzoek in de verpleegkundige ethiek (QUAGOL). Er is veel tijd voor discussie aan de hand van concrete casussen voorzien. De voertaal is Engels.
De keynote lectures worden dit jaar verzorgd door prof. dr. Bert Molewijk, Vrije Universiteit Amsterdam. Professor Molewijk is verpleegkundige en ethicus en heeft internationale faam verworven als expert in ethics consultation en moral case deliberation als methoden om ethiek te integreren in de dagelijkse zorgpraktijk van artsen en verpleegkundigen.

Doelpubliek:
Deze internationale en interdisciplinaire cursus richt zich tot deelnemers met diverse professionele achtergronden zoals verpleegkundigen, artsen, paramedici, pastores, ethici en juristen. In het bijzonder worden verpleegkundige leden van commissies voor ethiek uitgenodigd om aan deze opleiding deel te nemen.

Voor meer informatie en inschrijving, zie www.cbmer.be (Intensive Course). Of contacteer Chris.Gastmans@kuleuven.be

 

Wanneer?

Van dinsdag 3 december 2019 - 08:00 tot vrijdag 6 december 2019 - 16:00

Waar?

KU Leuven
Vlaams-Brabant

Contact gegevens

Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven
Kapucijnenvoer 35 Bus 7001, 3000 Leuven
016 37 33 68
Chris.Gastmans@kuleuven.be