Inspiratiesessie participatie ‘Wat als het moeilijker is om jouw stem te uiten?’

In 2020 organiseerde Zorgnet-Icuro 9 livestreams om ‘participatie in de zorg’ meer in de kijker te zetten. Na een inleidend debat met een toelichting bij een aantal principes en concepten, werden heel wat mooie praktijkvoorbeelden gedeeld via thematisch ingerichte sessies. Na de release van de inspiratiegids, een naslagwerk om met participatie (verder) aan de slag te gaan, leerde een bevraging bij de deelnemers ons welke onderwerpen nog meer en meer diepgaande aandacht verdienen.

Op basis van die input hebben we drie thema’s weerhouden, namelijk:

  1. Wat als het moeilijker is om jouw stem te uiten?
  2. Participatie van kinderen en jongeren
  3. Participatie van de familie, naasten, context. Ook de formule wordt aangepast. Er is extra ruimte voor interactie, om ervaringen te delen, te leren van elkaar en elkaar te inspireren.

We starten met het thema ‘Participatie … wat als het moeilijker is om jouw stem te uiten?’

We starten met een toelichting bij enkele mooie praktijkvoorbeelden. Het programma wordt nog gefinaliseerd, maar deze voorbeelden komen zeker aan bod:

  • Het Parelboekje

Een initiatief vanuit Medisch Centrum Sint-Jozef. In het parelboekje wordt belangrijke informatie over de MENS achter de patiënt gebundeld zodat het schakelmoment naar het WZC vlot kan verlopen.

  • Unieke mensen verdienen warme zorg

Een initiatief vanuit AZ Delta om de zorg voor patiënten met een meervoudige verstandelijke en/of fysieke beperking meer af te stemmen op hun specifieke noden en behoeften. Een geïntegreerde benadering en continuïteit van zorg staan daarbij centraal.

  • Cultuursensitieve zorg - Ayse Dogan

Vanuit haar expertise reikt Ayse Dogan een aantal elementen aan rond cultuursensitieve zorg (in de GGZ).

Geïnspireerd door deze projecten, gaan we in kleinere groepen (in breakout rooms) aan de hand van gerichte items met elkaar in gesprek. Er is ruimte om ervaringen uit te wisselen, elkaar te inspireren en te leren van elkaar. Dit met collega’s uit de eigen sector, maar je sprokkelt vast ook ideeën uit voorbeelden en verhalen van de andere sectoren. Daarbij willen we los komen van de gepresenteerde voorbeelden en willen we iedere deelnemer uitnodigen om vanuit de eigen praktijk ideeën met elkaar uit te wisselen. Om dit te realiseren en voldoende interactie mogelijk te maken, is het aantal deelnemers beperkt.

De inspiratiesessies ‘Participatie van kinderen en jongeren’ en ‘Participatie van de familie, naasten, context’

In november en december worden nog 2 inspiratiesessies georganiseerd die zullen gewijd zijn aan de thema’s ‘Participatie van kinderen en jongeren’ en ‘Participatie van de familie, naasten, context’. Meer informatie mag je daarover op korte termijn verwachten.

Inschrijvingen

Na inschrijving ontvang je een automatische bevestiging. Enkele dagen voor het event, krijg je een link waarmee je 15 minuten voor aanvang kan inloggen om deel te nemen.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 60, waarbij we streven naar een voldoende grote vertegenwoordiging van de verschillende sectoren. Daartoe zullen we erop toekijken dat zoveel mogelijk organisaties de kans krijgen om te participeren.

Deelname is gratis. Mocht je ingeschreven zijn en toch niet kunnen deelnemen, dan vragen we om dit tijdig te laten weten, zodat we eventueel nog iemand anders de kans kunnen geven om mee te volgen.

De opname van de toegelichte voorbeelden zal naderhand uiteraard beschikbaar zijn op de website. De breakout-discussies worden niet opgenomen en ook niet verwerkt in een verslag.

Wanneer?

Van dinsdag 19 oktober 2021 - 11:00 tot dinsdag 19 oktober 2021 - 13:00

Waar?

Online
Andere