Inspiratiemoment: Samen aan de slag met het leefklimaat van je organisatie

De academische werkplaats (AW) Leefklimaat werd opgericht vanuit Vereniging Ons Tehuis in samenwerking met Universiteit Gent (Vakgroep Orthopedagogiek en Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek) en met goedkeuring van de Vlaamse overheid.
Deze AW schenkt aandacht aan de organisatie van een positief en veilig leefklimaat in de residentiële jeugdhulp.

Ze wil zich op volgende drie doelstellingen focussen:
1. Het uitbouwen van werkveldgerichte activiteiten. We focussen ons hierbij expliciet op kinder- en jeugdpsychiatrie en de sectoren Bijzondere Jeugdzorg, VAPH en Kind & Gezin.
2. Het theoretisch en onderzoeksmatig onderbouwen van deze activiteiten waarbij we oog hebben voor parallellen en verschillen over sectoren heen.
3. Het ontwikkelen van beleidsaanbevelingen op basis van de voornoemde activiteiten. Meer weten over de academische werkplaats en hoe we via een intensief leertraject samen met organisaties, over sectoren heen, nadenken over hoe het leefklimaat in uw setting kan verbeterd / geoptimaliseerd worden?

Kom op 20 september 2019 naar de kick-off in het Auditorium - H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan, Brussel (Noord).

Je hebt dan ook mogelijkheid tot inschrijven in het intensieve leer- en ontwikkelingstraject voor voorzieningen dat van start gaat in oktober 2019

Programma
08:45u – 09:15u: Onthaal
09:15u – 10:30u: Het belang van een positief leefklimaat in de residentiële jeugdzorg (Prof. Dr. Peer Van der Helm, Lectoraat residentiële jeugdzorg Leiden)
10:30u – 11:00u: Pauze
11:00u – 12:15u: Inzetten op een positief leefklimaat in de praktijk: voorstelling, opzet praktijkegerichte leertrajecten en onderzoekstraject (Delphine Levrouw. AW Leefklimaat. Prof. Dr. Stijn Vandevelde en Prof. Dr. Rudi Roose Universiteit Gent)
12:15u – 12:45u: Mogelijkheid tot vragen stellen

Inschrijven op www.votjeugdhulp.be/inschrijving-kickoff-AWL en meer info over de academische werkplaats vind je op www.awleefklimaat.be of neem contact op met Delphine Levrouw via leefklimaat@votjeugdhulp.be of 0491 71 92 85

Wanneer?

Van vrijdag 20 september 2019 - 08:45 tot vrijdag 20 september 2019 - 12:45

Waar?

Auditorium - H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan, Brussel (Noord).
Andere

Contact gegevens

Academsiche Werkplaats Leefklimaat
Poperingseweg 30 30, 8900 Ieper
0491 71 92 85
leefklimaat@votjeugdhulp.be