Hulpverlening of HOOPverlening?

In deze reeks wil Sociopolis Annuntiaten Heverlee, samen met 6 eminente sprekers, op zoek gaan naar de unieke kansen die verscholen liggen in de relatie tussen zorggever en zorgvrager, maar bij uitbreiding tussen alle mensen die op een of andere wijze zorg dragen voor mekaar. Zorg dragen kan en moet veel meer zijn dan het louter ‘verlenen van hulp’ (in één richting). Zo kan echte zorg voor een kwetsbare andere bijvoorbeeld ook gezien worden als een mogelijkheid om wederkerige relaties van solidariteit te creëren, van co-verantwoordelijkheid ook en van co-creatie. Hulpverlening wordt dan HOOPverlening. En is het niet juist de HOOP die ons doet (samen)leven?

Er zijn in totaal 6 bijeenkomsten, 3 in het eerste en 3 in het tweede semester.

Sprekers:

  • 10/10/2019: dhr. Luk Bouckaert, prof. em. van de KU Leuven, filosoof en economist, oprichter en medebestuurder SPES-forum, auteur van het boek 'Kies voor hoop' (Garant)
  • 17/10/2019: mevr. Bieke Verlinden, schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen en voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst van de stad Leuven
  • 24/10/2019: dhr. Bleri Lleshi, prof. UC Leuven Limburg, auteur van verschillende boeken (o.a. ‘De kracht van hoop’) en documentairemaker
  • 13/02/2020: dhr. Jo Vandeurzen, gewezen minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • 20/02/2020: mevr. Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro
  • 27/02/2020: dhr. Bruno Vanobbergen, algemeen directeur Agentschap Opgroeien

Wie deelneemt aan deze reeks, belandt midden in een debat dat momenteel woedt in de zorgsector, maar ook in de bredere samenleving: welke zorg willen we als we die nodig hebben? En vooral: wat is goede zorg? En hoe heeft dit altijd ook iets te maken met ons samen leven in het algemeen?

Deze reeks staat open voor studenten, maar ook voor alle mogelijke andere ‘stakeholders’ (bewoners, personeel, buurt, KU Leuven, UCLL, andere jongeren, enzovoort).

Begeleider van de reeks: Erik Vanleeuw, Algemeen Econoom (Beheerder) van de Congregatie van zusters Annuntiaten van Heverlee en beleidsmedewerker van de vzw WZC Annuntiaten Heverlee.

Deze reeks ontstond uit een co-creatieve samenwerking tussen vele partnerorganisaties en mensen en wil daarmee zelf ook voorbeeld zijn van wederkerige samenwerking en relaties van solidariteit, co-verantwoordelijkheid en co-creatie, alsook teken van Hoop.

Wanneer?

Van donderdag 27 februari 2020 - 20:00 tot donderdag 27 februari 2020 - 22:00

Waar?

WZC Annuntiaten, Naamsesteenweg 353-355, 3001 Heverlee
Vlaams-Brabant