Hoge Gezondheidsraad - Burn-out: de sleutels om in te grijpen

 ---- STUDIEDAG ----

Burn-out:
de sleutels om in te grijpen 

- 12 december 2019 (vanaf 08u30) - 

PASSAGE 44

Op 12 december 2019 organiseert de HGR een studiedag om zijn advies  "Burn-out en werk" voor te stellen aan de betrokken gezondheidswerkers (huisartsen, psychologen, arbeidsgeneesheren, preventieadviseurs, enz.). Deskundigen zullen licht werpen op verschillende aspecten van deze problematiek: diagnose, primaire preventie, individuele begeleiding,  organisatorische factoren, enz. Het zal ook de gelegenheid zijn om kennis te maken met verschillende recent ontwikkelde projecten en instrumenten (evaluatie-instrumenten, e-learning, toepassing).

Programma

• 08u30 : Onthaal

• 09u00 : Eerste ronde:

 • Inleiding
 • Sociologische aspecten - Thomas Perilleux
 • Medische diagnose van burnout en biomarkers - Lodde Godderies
 • Burnout Assesment Tool - Steffie Desart 
 • Nieuw instrument : applicatie voor artsen (burn-out en veel voorkomende psychische stoornissen) - FOD Volksgezondheid 

• 11u00 : Pauze
• 11u15 : Tweede ronde: 

 • Preventie van psychosociale risico's in ondernemingen - Véronique Crutzen 
 • Samenwerking tussen beroepsbeoefenaars en terugkeer naar het werk - Valentine Delsaux 
 • Pilootproject vroegtijdige interventie - FEDRIS
 • Pilootproject zorgtraject - RIZIV

• 13u00 : Lunch
• 14u00 : Derde ronde: 

 • Stadia van burn-out en de geschikte soort preventie, afhankelijk van het stadium.- Isabelle Hansez 
 • Psychotherapeutische interventies - Elke Van Hoof 
 • Burn-out gezien door de expertiserend deskundige - Jacques De Mol 
 • Voorstelling van de pilootprojecten “burn-out”

• 16u30 : Einde
 

Simultane vertaling Nederlands, Frans is voorzien.
De accreditatie is aangevraagd.

Met de steun van Maggie De Block. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Inschrijven verplicht
Deadline inschrijvingen is 5 december 2019.
Deelname is gratis (Lunch inbegrepen)

Wanneer?

donderdag 12 december 2019 - 08:30

Waar?

Brussels44Center Passage 44, Kruidtuinlaan 44, 1000 Brussel
Andere

Contact gegevens

Zorgnet-Icuro
Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel
+32(0)2 524.97.97
info.hgr-css@health.belgium.be