Hoe word ik moderator van een Herstelgericht Groepsoverleg (HERGO)?

Kosteloze Icoba-via5 vorming

DOELSTELLINGEN

Na deze vorming kan je:
• Conflicten, die een grote impact hebben, op je groep, afdeling of in je organisatie aanpakken op een herstelgerichte manier
• Een hergo-certificaat ontvangen als je in een schriftelijk werk kan aantonen dat je een hergo in de praktijk hebt uitgevoerd

PROGRAMMA

‘Na een woordenwisseling krijgt de groepsbegeleider een mep van de jongere’ , ‘Een jongere uit de groep schreeuwt moord en brand want zijn GSM is gestolen’ , ‘Een vader beschadigt de bromfiets van zijn dochter na een heftige ruzie’
Voor jou herkenbare situaties? Herstelgericht Groepsoverleg biedt hierbij een krachtige uitweg. Tijdens het Hergo maakt de moderator een cirkel met slachtoffer, dader, steunfiguren en andere betrokkenen in de context. De moderator stuurt het proces en laat alle betrokkenen gedachten en gevoelens uitwisselen rond de gebeurtenis. De moderator bewaakt dat de cirkel tot afspraken komt om herstel mogelijk te maken en de opvolging ervan vast legt. In deze opleiding krijg je een theoretisch en praktisch kader om herstelgericht te werken in jouw voorziening. Deze opleiding is op een ervaringsgerichte manier opgebouwd zodat je de kracht van de cirkel leert voelen en doorleven. Het programma omvat 3 opleidingsdagen, 2 terugkomdagen en 2 intervisies van een halve dag
Dag 1:
Theoretisch kader en concretisering herstelgericht werken: historiek, inhoud en terminologie, belang van herstelgericht werken, inoefenen van het coördineren en modereren, belang van gemeenschapsgevoel en verantwoordelijkheid van context praktijkvoorbeelden als concrete illustratie
Dag 2:
Organiseren van een herstelgesprek
Oefenen van een assessment en het oefenen van een tweegesprek
Dag 3:
Oefenen van een herstelcirkel met meerdere betrokkenen. Link naar de praktijk en uitleg van de huiswerkopdracht.
Dag 4:
Terugkomdag
Nadat je zelf al een aantal hergo’s georganiseerd hebt voorzien we een intervisiedag waarin uitwisseling en vraagstelling aan de trainer centraal staat.
Dag 5:
Terugkomdag Intervisie over ervaringen / implementatie in de eigen werkcontext.
Deze opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof.

WERKVORMEN

Ervaringsgerichte mix van visie-input, reflectie, hersteltraining en oefeningen in het voeren van verschillende vormen van cirkels en gesprekken.

VOOR WIE

Elke medewerker die werkt met kinderen en jongeren en die conflicten en zware situaties met zo veel mogelijk betrokken op een goede manier wil kunnen afhandelen en hier vanuit zijn/haar voorziening het mandaat voor krijgt. Omdat dit een intensieve opleiding is (5 dagen) vragen we bij je inschrijving een schriftelijke motivatie.

OVER DE LESGEVER

Stijn Deprez (coördinator en trainer bij Ligand) Michael Michiels (trainer bij Ligand) Ligand is pionier in het trainen en ondersteunen van mensen in het omgaan met conflicten binnen onderwijs en jeugdhulp. De kracht van onze visie en opleidingen is dat ze ontwikkeld zijn vanuit de praktijk en dat ze een voortdurende aanzet zijn tot innovatie en ontwikkeling in de jeugdhulp en onderwijs. Walk the talk. We leven in de dagelijkse praktijk en in de omgang met onze deelnemers voor, wat we met ons verhaal uitdragen. Onze aanpak is tegelijk open, liefdevol en energiek. www.ligand.be

Wanneer?

Van woensdag 24 juni 2020 - 09:00 tot woensdag 24 juni 2020 - 16:30

Waar?

De Spil - Oranje lokaal, Hippoliet Spilleboutdreef 1, 8800 Roeselare
West-Vlaanderen

Contact gegevens

Vivo vzw - Icoba
Sainctelettesquare 13-15, 1040 Brussel
02 250 37 77
katrijn.ossaer@vivosocialprofit.org