Groeilabz: Bootcamp 'Werken met “goesting” in wendbare organisaties' (Leuven)

Waarom neem je deel?

Jouw organisatie is op zoek naar manieren om (nog meer) op maat van cliënten te werken. Uiteraard wil je dit doen met medewerkers die daar veel goesting voor hebben en ook maximaal verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Op volgende vragen zoek je daarbij een antwoord:

 • Wat maakt werk werkbaar voor mijn medewerkers?
 • Hoe kijken wij naar gedeeld leiderschap?
 • Hoe willen we het werk verdelen over de medewerkers en teams? 
 • Welke tools kunnen teams ondersteunen bij het werk?
 • Hoe moet onze infrastructuur er dan uitzien? 

Deze bootcamp wil je onderdompelen in alle aspecten van innovatieve arbeidsorganisatie zodat je een inschatting kan maken van de mogelijkheden en nodige inspanningen om van dit traject een succes te maken. Als jouw organisatie gelooft dat visie en organisatieontwikkeling een participatief proces moet zijn, dan ben jij onze ideale kandidaat voor dit bootcamp!

Na afloop van de bootcamp, kan je of weet je:

 • De noodzaak tot veranderen kernachtig en overtuigend te brengen vanuit een duidelijke argumentatie naar de cliënt, de professional en de maatschappij. 
 • Condities en context te creëren waarbij autonome teams het stuur in handen nemen en zo de wendbaarheid van de organisatie verhogen.
 • Een gedeelde visie, waarden, principieel akkoord of leidende principes uit te bouwen. 
 • Het veranderingsproces stapsgewijs en integraal organiseren. 
 • De evolutie in leiderschap die nodig en mogelijk is binnen de organisatie in kaart brengen. 

Na het volgen van deze bootcamp, kan je beslissen om over te gaan tot implementatie in je organisatie. 

Wanneer wordt deze bootcamp voor jou én voor ons een succes? 

Je wil over de gestelde thematiek nadenken en overleggen met gelijkgestemden en je bent geëngageerd om ook effectief de eerste stappen te zetten binnen de organisatie. 

Je bent leidinggevende of je kan vanuit je functie meedenken over de verandering. Daarnaast heb je een goed zicht op het reilen en zeilen in je organisatie om de nodige inzichten en handvaten uit het bootcamp te delen en te implementeren. 

Wat is een bootcamp?

Een bootcamp is een intensief en vooral interactief traject op het gebied van houding, vaardigheden en kennis. Een bootcamp daagt je uit werk te maken van een specifiek proces, plan of tool op maat. Dit doe je niet alleen, maar samen met zeven andere sociale ondernemingen uit verschillende sectoren. Zo leer je niet alleen van de expert die de bootcamp begeleidt, maar zeker ook van elkaar in een open en vertrouwelijke sfeer. 

Wat mag je verwachten?

 • Een collectief traject van vijf halve dagen in een vaste groep met zeven andere deelnemers.
 • Een praktische vorming op basis van jouw eigen project onder professionele begeleiding.
 • Ervaringsdeling van de praktijkkennis met de medecursisten.
 • Begeleiding op maat met twee uur extra individuele coaching.
 • Intersectorale praktijkvoorbeelden als inspiratiebron voor innovatief denken. 
 • Doorvertaling in reflectie, visieontwikkeling en implementatie in de eigen organisatie.
 • Een intersectoraal lerend en dynamisch netwerk van sociale ondernemingen.

Begeleiders: Tom Van Acker, Els Vanparys, Joost Van Driessche en Kris Rayen, allen organisatie-architecten bij Wilde Zwanen en gespecialiseerd in innovatieve arbeidsorganisatie.
Investering deelname? 
Je betaalt 500 euro (excl. btw). Om de theoretische groei en de vertaalslag hiervan te maken in je eigen onderneming, gaan we ervan uit dat twee medewerkers van je organisatie deelnemen. Je betaalt hiervoor 500 euro (excl. btw), ook als je maar één deelnemer afvaardigt.

Wanneer?

Van donderdag 22 april 2021 - 09:30 tot donderdag 22 april 2021 - 13:00

Waar?

De bootcamp gaat van start in Leuven in de directe omgeving van een station.
Vlaams-Brabant

Contact gegevens

Verso
Kunstlaan 27 bus 14, 1040 Brussel
02 739 10 77
info@verso-net.be