Groeilabz: Bootcamp '(Intersectorale) samenwerking als strategische doelstelling in je organisatie?' (Leuven)

Waarom neem je deel?

Sociale ondernemingen voelen enerzijds de druk op hun personeel toenemen door de veranderende verwachtingen bij klanten. Anderzijds wordt het steeds moeilijker om de complexe vragen en noden van klanten alleen te bolwerken. Daarom maken sociale ondernemingen steeds vaker de keuze om deel uit te maken van netwerken. Netwerken worden soms opgezet omdat bepaalde organisaties of opdrachtgevers dat verlangen, maar het kan evengoed een strategische keuze zijn. 

Wil je weten wat organisatienetwerken precies zijn en hoe zij kunnen bijdragen aan het succes van jouw organisatie? Ben je op zoek naar concrete technieken om cocreatie op strategisch en operationeel niveau succesvol te realiseren? Wil je inschatten welk mandaat, tijd, mensen en middelen daarvoor nodig zijn? Dan is deze bootcamp het geknipte traject voor jou! 

Na afloop van de bootcamp, kan je of weet je:

 • Het bestaande organisatienetwerk van jouw onderneming in kaart brengen.
 • Het netwerk van jouw onderneming vergroten en effectiever maken. 
 • Het nut en de meerwaarde van het eigen organisatienetwerk valideren.
 • Een sterke link maken tussen conceptuele inzichten over de opbouw en het goed functioneren van organisatienetwerken en de eigen praktijk. 
 • De samenwerking binnen het eigen organisatienetwerk optimaliseren.

Wanneer wordt deze bootcamp voor jou én voor ons een succes? 

Een bootcamp vraagt inzet van alle deelnemers. Jouw actieve inzet tijdens de verschillende bijeenkomsten is daarom cruciaal. Ook tussendoor ga je met de materie aan de slag binnen je eigen organisatie.  

Idealiter heb je een concrete uitdaging waarbij een organisatienetwerk de oplossing kan zijn of heb je al de eerste stappen gezet. Vanuit je functie kan en mag je kritisch meedenken en stappen zetten. Daarnaast heb je een goed zicht op het reilen en zeilen in je organisatie om de nodige inzichten en handvaten uit het bootcamp te delen en te implementeren. 

Wat is een bootcamp?

Een bootcamp is een intensief en vooral interactief traject op het gebied van houding, vaardigheden en kennis. Een bootcamp daagt je uit werk te maken van een specifiek proces, plan of tool op maat. Dit doe je niet alleen, maar samen met zeven andere sociale ondernemingen uit verschillende sectoren. Zo leer je niet alleen van de expert die de bootcamp begeleidt, maar zeker ook van elkaar in een open en vertrouwelijke sfeer. 

Wat mag je verwachten?

 • Een collectief traject van vijf halve dagen in een vaste groep met zeven andere deelnemers.
 • Een praktische vorming op basis van jouw eigen project onder professionele begeleiding.
 • Ervaringsdeling van de praktijkkennis met de medecursisten.
 • Begeleiding op maat met twee uur extra individuele coaching.
 • Intersectorale praktijkvoorbeelden als inspiratiebron voor innovatief denken. 
 • Doorvertaling in reflectie, visieontwikkeling en implementatie in de eigen organisatie.
 • Een intersectoraal lerend en dynamisch netwerk van sociale ondernemingen.

Begeleiders: deze bootcamp wordt georganiseerd in samenwerking met Antwerp Management School. Begeleiders van dienst zijn Bart Cambré, Yassin Boullauazan, Maka De Lameillieure, Remco Lenstra, Philippe Martens en Wouter Van Bockhaven.  
Investering deelname? 
Je betaalt 500 euro (excl. btw). Om de theoretische groei en de vertaalslag hiervan te maken in je eigen onderneming, gaan we ervan uit dat twee medewerkers van je organisatie deelnemen. Je betaalt hiervoor 500 euro (excl. btw), ook als je maar één deelnemer afvaardigt.

Wanneer?

Van donderdag 22 april 2021 - 09:30 tot donderdag 22 april 2021 - 13:00
Van woensdag 12 mei 2021 - 09:30 tot woensdag 12 mei 2021 - 13:00

Waar?

De bootcamp gaat van start in Leuven in de directe omgeving van een station.
Vlaams-Brabant

Contact gegevens

Verso
Kunstlaan 27 bus 14, 1040 Brussel
02 739 10 77
info@verso-net.be