Groeilabz: Bootcamp 'Impact voor de durvers!' (Antwerpen)

Waarom neem je deel?

Bezig zijn met maatschappelijke impact is voor durvers. Het is durven kijken naar wat jouw activiteit, organisatie, netwerk bedoeld én onbedoeld, zichtbaar en onzichtbaar teweegbrengt. Het is durven vragen stellen over het gewenste resultaat van wat je doet, maar ook of je de juiste dingen doet. 

Heb je een uitdaging, vraagstuk of projectomschrijving waarvan je de impact wil meten? Weet je ongeveer wat je wil meten, waarom en voor wie? Beschik je over mandaat, tijd, mensen en middelen? Heb je de wil om op termijn te denken en te handelen? En in jouw organisatie een impactmetingstraject toe te passen en te begeleiden? Dan ben jij onze ideale kandidaat! 

Na afloop van deze bootcamp, kan je en weet je:

 • Een ‘maatschappelijk impact casus’ uit te werken op het niveau dat je zelf kiest (actie, project, organisatie, netwerk … ). Je bouwt praktijkervaring op in het vaststellen van maatschappelijke impact. 
 • Stakeholders in kaart brengen en draagvlak creëren.
 • Een impact veranderingstheorie (TOC of theory of change) op te stellen. 
 • De juiste indicatoren te formuleren en meetmethodes te kiezen.
 • Een team rond je te verzamelen die samen met jou, nu en in de toekomst, wil reflecteren en stappen wil zetten in het vaststellen van maatschappelijke impact. 

Wanneer wordt deze bootcamp voor jou én voor ons een succes? 

Een bootcamp vraagt inzet van alle deelnemers. Jouw actieve inzet tijdens de verschillende bijeenkomsten is daarom cruciaal. Ook tussendoor ga je met de materie aan de slag binnen je eigen organisatie.  

Idealiter worstel je met een concrete uitdaging of vraagstuk. Vanuit je functie kan en mag je meedenken over de impact die jouw organisatie realiseert (of niet realiseert). Daarnaast heb je een goed zicht op het reilen en zeilen in je organisatie om de nodige inzichten en handvaten uit het bootcamp te delen en te implementeren. 

Wat is een bootcamp?

Een bootcamp is een intensief en vooral interactief traject op het gebied van houding, vaardigheden en kennis. Een bootcamp daagt je uit werk te maken van een specifiek proces, plan of tool op maat. Dit doe je niet alleen, maar samen met zeven andere sociale ondernemingen uit verschillende sectoren. Zo leer je niet alleen van de expert die de bootcamp begeleidt, maar zeker ook van elkaar in een open en vertrouwelijke sfeer. 

Wat mag je verwachten?

 • Een collectief traject van vijf halve dagen in een vaste groep met zeven andere deelnemers.
 • Een praktische vorming op basis van jouw eigen project onder professionele begeleiding.
 • Ervaringsdeling van de praktijkkennis met de medecursisten.
 • Begeleiding op maat met twee uur extra individuele coaching.
 • Intersectorale praktijkvoorbeelden als inspiratiebron voor innovatief denken. 
 • Doorvertaling in reflectie, visieontwikkeling en implementatie in de eigen organisatie.
 • Een intersectoraal lerend en dynamisch netwerk van sociale ondernemingen.

Begeleiders: doorbraakarchitecten Phil Daenens, Caroline Godts en Nele Smets van Tweeperenboom.
Investering deelname? 
Je betaalt 500 euro (excl. btw). Om de theoretische groei en de vertaalslag hiervan te maken in je eigen onderneming, gaan we ervan uit dat twee medewerkers van je organisatie deelnemen. Je betaalt hiervoor 500 euro (excl. btw), ook als je maar één deelnemer afvaardigt.
Interesse?
Schrijf in via de knop hiernaast. Enkele weken voor de start contacteren we jou nog om de verwachtingen en het verloop van de bootcamp toe te lichten. 

Wanneer?

Van woensdag 8 september 2021 - 13:30 tot woensdag 8 september 2021 - 17:00

Waar?

De bootcamp gaat van start in Antwerpen in de directe omgeving van een station.
Antwerpen

Contact gegevens

Verso
Kunstlaan 27 bus 14, 1040 Brussel
02 739 10 77
info@verso-net.be