Gespecialiseerd verpleegkundige uro-onco / Module Prostaatkanker (Organisator: Odisee)

Gespecialiseerd verpleegkundige uro-onco / MODULE PROSTAATKANKER

Programma

Deze opleiding is ontwikkeld door UROBEL vzw, de Belgische Vereniging voor Urologische Verpleegkundigen, Paramedici en Aanverwanten in samenwerking met de Belgische Vereniging voor Urologen (BVU) en de Vereniging Verpleegkundigen Radiotherapie en Oncologie (VVRO). De volledige opleiding bestaat uit 5 modules, een 2 daagse, 2 dagen stage, een schriftelijk examen én een paperpresentatie.

• Module prostaatkanker Maandag 18 november, 2 en 16 december 2019 en 6 januari 2020

De lessen starten steeds om 9u en eindigen om 16u30. We voorzien een middagpauze van 45 minuten.

Situering

Dankzij deze theoretische en praktijkgerichte vormingkun je de patiënt met uro-oncologische problemenherkennen en zorg op maat aanbieden. Bovendien ontdek je hoe je je medeverpleegkundigen en andere zorgverleners optimaal kunt ondersteunen in het zorgproces. Doelgroep We richten ons tot iedereen die zich wil verdiepen in urologische oncologie. Enkel geregistreerde verpleegkundigen kunnen een getuigschrift van gespecialiseerde verpleegkundige uro-oncologie behalen. Niet-verpleegkundigen kunnen zich inschrijven als vrij student en zijn vrijgesteld van eindwerk en praktijktoets. Wie enkel interesse heeft in onderzoek, diagnosestelling en behandelingstherapieën van specifieke kankers is welkom in de afzonderlijke modules.

Evaluatie

Een eerste evaluatiemoment vindt plaats onmiddellijk na de lessenreeks op maandag 30 maart 2020 en bestaat uit een schriftelijke reflectie op 2 praktijkcasussen. De tweede evaluatieopdracht omvat het uitwerken en presenteren van een praktijkgerichte paper voor een jury van deskundigen. De presentatie is voorzien op vrijdag 24 april 2020.

Stage

Wie de volledige opleiding volgt neemt ook deel aan het verplicht stageonderdeel. De stageperiode loopt tussen december 2019 en maart 2020 en bestaat uit:
• één dag stage onder begeleiding van een urooncologisch verpleegkundige in een ziekenhuis
• twee halve dagen keuzestage op een specifieke dienst (operatiezaal, radiotherapie, bewegingstherapie...)

Getuigschrift

Wie de volledige opleiding volgt én slaagt voor het eindwerk en de praktijktoets ontvangt een getuigschrift van ‘Gespecialiseerd verpleegkundige uro-onco’. Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, of enkel inschrijft voor losse modules, ontvangt een attest van deelname met vermelding van het effectief gevolgde programma.

Inschrijven en betalen

Inschrijven kan online via www.odisee.be/ae.

Het inschrijvingsgeld bedraagt:
• module prostaatkanker: € 360
Deze prijzen zijn inclusief cursusmateriaal, koffie en frisdrank tijdens de pauzes en een broodjeslunch. Na inschrijving wordt de factuur opgestuurd naar het door jou vermelde facturatieadres. Graag betalen voor aanvang van de vorming.

De vorming wordt ingericht bij een minimum van 20 deelnemers.

Betaald educatief verlof

Indien de vorming erkend wordt, ontvang je per trimester een attest. Dit dien je zo snel mogelijk te bezorgen aan de personeelsdienst van je werkgever.
Meer info: www.werk.belgie.be.

KMO-portefeuille

KMO-ondernemingen kunnen gebruik maken van subsidiëring via de ondernemerschapsportefeuille voor KMO-bedrijven. Erkenningsnummer: DVO 215752. Meer info: www.agentschapondernemen.be

Meer informatie

Wens je meer informatie? Neem dan gerust contact op met:
Algemene coördinatie: Ann Jaques, Programmaoördinator Gezondheidszorg, ann.jaques@odisee.be, 02-210 13 48
Inhoudelijk: Jan Hendrickx, hendrickx.joannes@skynet.be, 0486/86 61 68 of Veerle Lamotte, veerle.lamotte@uza.be, 0486/72 73 46 - Cel Vandewinkel - cel.vandewinkel@telenet.be, 0474/73 64 29  of Ronny Pieters, voorzitter.urobel@telenet.be, 09/332 88 88

Locatie

De theorielessen en de evaluatie gaan door op: Odisee Campus Brussel Warmoesberg 26 1000 Brussel
De tweedaagse vindt plaats in Vaalbeek en de stage loopt in samenwerking met UZ Gent, UZ Antwerpen, UZ Leuven en Jessa Ziekenhuis Hasselt.

Wanneer?

Van maandag 18 november 2019 - 09:00 tot maandag 6 januari 2020 - 16:30

Waar?

Odisee Campus Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel
Andere

Contact gegevens

Odisee Hogeschool
Warmoesberg 26, 1000 Brussel
02 210 13 48
ann.jaques@odisee.be