Vormingen

Bijvoorbeeld: 22/10/2021
Bijvoorbeeld: 22/10/2021

Knelpuntboekingen bij vzw's en stichtingen

Georganiseerd door FEB Academy

Beschrijving

Met de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) werden de jaarrekeningrechtelijke en boekhoudkundige bepalingen voor vzw’s en stichtingen in grote mate op één lijn gebracht met deze voor vennootschappen....

Meer lezen