Vormingen

Bijvoorbeeld: 16/09/2019
Bijvoorbeeld: 16/09/2019

Inspiratiemoment: Samen aan de slag met het leefklimaat van je organisatie

Georganiseerd door Academsiche Werkplaats Leefklimaat

De academische werkplaats (AW) Leefklimaat werd opgericht vanuit Vereniging Ons Tehuis in samenwerking met Universiteit Gent (Vakgroep Orthopedagogiek en Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek) en met goedkeuring van de Vlaamse overheid.
Deze AW schenkt aandacht aan de organisatie...

Meer lezen

Succesvolle innovatieve woonzorgvormen in Vlaanderen

Georganiseerd door Uitgeverij Politeia

De woonzorg voor zorgbehoevende personen zal in de komende jaren grondige veranderingen ondergaan: we hebben het terugdringen van de overheid, er is een nieuw beleid dat focust op zo lang mogelijk thuis wonen, de persoonsvolgende financiering is uitgerold, enzovoort.

Een andere...

Meer lezen

Nieuw initiatief - Omgaan met levensmoeheid in woonzorgcentra

Georganiseerd door Uitgeverij Politeia

Steeds meer ouderen zijn levensmoe en verkiezen de dood boven een leven zonder kwaliteit. De deelnemers aan deze workshop krijgen handvatten aangereikt om levensmoeheid te vermijden en vroeg te detecteren. Zij leren hoe zij in multidisciplinaire samenwerking de oorzaken van levensmoeheid in...

Meer lezen

Masterclasses voor bestuurders van ouderenzorgvoorzieningen - november 2019

Georganiseerd door Zorgnet-Icuro

De ouderenzorgvoorzieningen staan voor belangrijke veranderingen en uitdagingen, zoals de vermaatschappelijking van de zorg, het bieden van zorg op maat, de persoonsvolgende financiering, het intersectoraal samenwerken … Dat alles tegen de achtergrond van samenwerken in netwerken en de...

Meer lezen