30/09/2022, 9:00 - 15:30
Financiering Woonzorg

Financiële uitdagingen woonzorgvoorzieningen voor ouderen

Zorgnet-Icuro organiseert op vrijdag 30 september 2022 een studiedag rond de financiering van de woonzorgvoorzieningen voor ouderen.  

Keynote speaker is de heer Johan Van Gompel, voorzitter Studiecommissie voor de Vergrijzing.  

We beogen naast actuele en eerder financieel-technische thema’s rond de financiering van de woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorging, ook wat dieper in te gaan op thema’s rond de betaalbaarheid van de voorzieningen, zoals onder meer de dagprijsreglementering en de integratie van de zorgbudgetten voor zorgbehoevenden en voor ouderen met een zorgnood. 

Het programma publiceren we in de loop van de maand augustus.
Inschrijven kan binnenkort via deze webpagina. 

Locatie
KBC-gebouwen, Havenlaan 2 1080 Brussel
Eerste startdatum
Organisatie
Zorgnet-Icuro
Telefoon
02 511 80 08
E-mail
greta.vanderveurst@zorgneticuro.be