Vormingen

Bijvoorbeeld: 24/09/2020
Bijvoorbeeld: 24/09/2020

Afscheid dat verbindt, praten over het levenseinde: Livestream

Georganiseerd door Hilde Ingels

Veel boeken gaan over rouw na verlies van een geliefde. Minder boeken beschrijven de fase die aan dit definitieve afscheid voorafgaat. Het boek van Hilde Ingels, Afscheid dat verbindt, biedt een bijzonder antwoord op deze leemte.

Zij tekende op verzoek...

Meer lezen

Postgraduaat Seksuele Gezondheid

Georganiseerd door Thomas More campus Lier

Programma:

Semester 1

Module 1 | Seksuele anatomie en fysiologie (3 SP)
Module 2 | Seksualiteit hygiëne en levensloop (3 SP)
Module 3 | Fertiliteit, zwangerschap en postnatale context van seksualiteit (3 SP)

Semester 2

Module 4 | Seksuele...

Meer lezen

Lerend netwerk ethiek in de zorg: graadmeters voor een ethisch verantwoorde zorgorganisatie

Georganiseerd door Vormingscentrum HIVSET

De lancering van de nieuwe langlopende opleiding 'Referentiepersoon Ethiek' is een schot in de roos, het succes ervan werd al snel duidelijk. Met dit aanbod spelen we in op de groeiende interesse bij zorgprofessionals en managers, voor good practices omtrent ethiek in zorg. De eerste cursisten...

Meer lezen

Masterclasses voor bestuurders van ouderenzorgvoorzieningen 2020 (enkel voor leden Zorgnet-Icuro)

Georganiseerd door Zorgnet-Icuro

! Wegens de coronadreiging wordt de tweedaagse Gent op vrijdag 27 maart en zaterdag 28 maart naar een latere datum verplaatst!

De ouderenzorgvoorzieningen staan voor belangrijke veranderingen en uitdagingen, zoals de vermaatschappelijking van de zorg, het bieden van zorg op maat, de...

Meer lezen

Omgaan met rouw en verlies in de zorg

Georganiseerd door Karel de Grote Hogeschool

Bijscholing op dinsdag 24 november 2020

- Zowel op privé als professioneel gebied worden hulpverleners geconfronteerd met verlieservaringen, afscheid nemen en rouwen.
- Vaak vragen we ons af hoe we hier als hulpverlener mee kunnen en mogen omgaan. Mag er mee gehuild worden? Mag...

Meer lezen

Omgaan met onmachtgevoelens

Georganiseerd door Karel de Grote Hogeschool

Online bijscholing op dinsdag 1 december 2020

Heb je geregeld intense of langdurige contacten met je patiënten/cliënten? Loop je hierbij wel eens tegen gevoelens van onmacht aan of dreig je hierdoor uitgeblust te geraken? Dan is deze opleiding iets voor jou. Omgaan met onmacht is een...

Meer lezen