Vormingen

Bijvoorbeeld: 08/04/2020
Bijvoorbeeld: 08/04/2020

Wetgeving en sociale kaart...match made in heaven?

Georganiseerd door Odisee Advanced Education

SITUERING

Zorgverleners binnen de sociale en geestelijke gezondheid hebben er alle baat bij goed op de hoogte te zijn van de huidige wet- en regelgeving en vlot gebruik te kunnen maken van de sociale kaart. De wetgeving biedt immers het kader waarbinnen zorgverleners kunnen...

Meer lezen

Van 'krankzinnigenwet' tot 'positieve psychiatrie'.

Georganiseerd door Odisee Advanced Education

Historiek van de wetgeving: van de codex Hammuradi (1780 vr Chr) tot vandaag
Organisatie van de gezondheidszorg, artikel 107 (hervorming GGZ)
Evolutie naar locoregionale klinische netwerken
De impact van de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg
De...

Meer lezen

Training: afscheid dat verbindt

Georganiseerd door Afscheid dat verbindt

Wie weet dat zijn leven ten einde loopt, wil vaak iets nalaten voor de geliefden en zoekt daar woorden voor. Een (interview-)gesprek kan helpen om woorden te vinden voor wat diep vanbinnen leeft aan vragen, angsten, vreugde, dankbaarheid, spijt, verdriet en hoop bij het einde van het leven. In...

Meer lezen

Goed oud worden met dementie: een kwestie van zinzorg?

Georganiseerd door Akademisch centrum voor Praktische Theologie van de KULeuven

Dementie is beangstigend en toch gaan er stemmen op in het sociale, medische, filosofische en theologische landschap die benadrukken dat het leven mogelijkheden biedt, ondanks de achteruitgang van cognitieve vermogens. Kunnen we echt  'goed oud worden met dementie...

Meer lezen

WSW-schaal: waardeschaal subjectief welbevinden bij ouderen met dementie

Georganiseerd door Arteveldehogeschool

De schaal belicht de zes domeinen van het rationeel model van het subjectief welbevinden van Marcoen en Grommen (2006) namelijk: het psychisch welbevinden, het lichamelijk welbevinden, het sociaal welbevinden, het materieel welbevinden, het cultureel welbevinden en het existentieel welbevinden....

Meer lezen

Masterclass nieuwe directies ouderenzorg 2020 (enkel voor leden Zorgnet-Icuro)

Georganiseerd door Zorgnet-Icuro

OPGELET: Deze masterclass is volzet ! Inschrijven is niet meer mogelijk

!De opleidingsdag van vrijdag 20 maart wordt gezien de coronadreiging verplaatst naar een later moment!

In het voorjaar 2020 organiseert Zorgnet-Icuro een...

Meer lezen

KSGV studiebijeenkomst: Woede, geweld en levensbeschouwing

Georganiseerd door Kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid

In de afgelopen decennia is de wijze waarop mensen samenleven en communiceren grondig veranderd. Veel mensen vinden dat de samenleving harder en minder verdraagzaam is geworden. Collectieve culturele en zingevende kaders lijken meer en meer weg te vallen, en daardoor ontstaan grotere spanningen...

Meer lezen

Omgaan met onmachtgevoelens

Georganiseerd door Karel de Grote Hogeschool

Meer info: https://www.kdg.be/navorming-omgaan-met-onmachtgevoelens

Heb je geregeld intense of langdurige contacten met je patiënten/cliënten? Loop je hierbij wel eens tegen gevoelens van onmacht aan of dreig je hierdoor uitgeblust te geraken? Dan is deze opleiding iets voor jou....

Meer lezen

Patiëntenwet en sociale kaart

Georganiseerd door Odisee Advanced Education

Wet op de patiëntenrechten
Sociale kaart – gebruik van tools
E-Health: wetgeving en praktijk
Promotie-instrument
FOD Volksgezondheid met betrekking tot de rechten en de medewerking van de patiënt in de zorgrelatie.

Meer lezen

Beroepsuitoefening en grensoverschrijdend gedrag

Georganiseerd door Odisee Advanced Education

Beroepsprofiel, IFIC, … Wet op de privacy, GDPR, beroepsgeheim, meldingsplicht, zwijgplicht, schuldig verzuim, …
Gebruik van elektronisch dossier: do’s en don’ts
Omgaan met grensoverschrijdend gedrag: wetgeving, ethisch kader en praktijkcasussen

Meer lezen

Specifieke doelgroepen en voorzieningen

Georganiseerd door Odisee Advanced Education

Doelgroepgericht aanbod binnen de sociale en GGZ: een overzicht
Jongeren versus volwassen: transitie -18 > +18
Zorg voor mensen met een mentale beperking in de sociale en GGZ
Forensische psychiatrie
Recente wetgeving rond sociale uitkeringen
Aangepaste...

Meer lezen

Zomercursus ethiek in de dementiezorg

Georganiseerd door Centre for Biomedical Ethics and Law KU Leuven

Van 7 tot 10 juli 2020 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 6de editie van de zomercursus ‘ethiek in de dementiezorg’. De cursus wordt gecoördineerd door Zorgnet-Icuro-stafmedewerker professor Chris Gastmans en vindt plaats in het Iers...

Meer lezen

Lerend netwerk ethiek in de zorg: graadmeters voor een ethisch verantwoorde zorgorganisatie

Georganiseerd door Vormingscentrum HIVSET

De lancering van de nieuwe langlopende opleiding 'Referentiepersoon Ethiek' is een schot in de roos, het succes ervan werd al snel duidelijk. Met dit aanbod spelen we in op de groeiende interesse bij zorgprofessionals en managers, voor good practices omtrent ethiek in zorg. De eerste cursisten...

Meer lezen

Masterclasses voor bestuurders van ouderenzorgvoorzieningen 2020 (enkel voor leden Zorgnet-Icuro)

Georganiseerd door Zorgnet-Icuro

! Wegens de coronadreiging wordt de tweedaagse Gent op vrijdag 27 maart en zaterdag 28 maart naar een latere datum verplaatst!

De ouderenzorgvoorzieningen staan voor belangrijke veranderingen en uitdagingen, zoals de vermaatschappelijking van de zorg, het bieden van zorg op maat, de...

Meer lezen