Vormingen

Bijvoorbeeld: 16/09/2019
Bijvoorbeeld: 16/09/2019

Psychotische kwetsbaarheid in het peripartum

Georganiseerd door UPC KU Leuven

Verloren verbinding

- Op donderdag 26 september 2019 organiseert UPC KU Leuven het 2de congres perinatale psychiatrie in het Provincie Huis te Leuven: ‘Psychotische kwetsbaarheid in peripartum’. Een thema dat leeft bij hulpverleners die zorg bieden aan jonge moeders,...

Meer lezen

Minisymposium n.a.v. boek 'De Wetstrijd'

Het symposium wordt georganiseerd naar aanleiding van de uitgave van het boek 'De Wetstrijd' waarin auteur Ivo Uyttendaele het heeft over het verschil tussen ethiek en deontologie, de verouderde patiëntenrechtenwet en een hele boterham over de praktijk van euthanasie in België en...

Meer lezen

Gekonkelfoes in organisaties: Waarom roddelen niet zo onschuldig is - Brussel

Georganiseerd door Uitgeverij Politeia

We roddelen allemaal wel eens. Uw hart luchten en u gesteund voelen door anderen: het kan deugd doen. Weetjes over anderen intrigeren ons ook. Ze geven een inkijk in het leven van de mensen rondom ons en zelfreflectie. Toch is roddelen niet zo onschuldig als het lijkt. Vooral in bedrijven kan...

Meer lezen

Hulpverlening of HOOPverlening?

Georganiseerd door Sociopolis Annuntiaten Heverlee

In deze reeks wil Sociopolis Annuntiaten Heverlee, samen met 6 eminente sprekers, op zoek gaan naar de unieke kansen die verscholen liggen in de relatie tussen zorggever en zorgvrager, maar bij uitbreiding tussen alle mensen die op een of andere wijze zorg dragen voor mekaar. Zorg dragen kan en...

Meer lezen

12de Ethiek-symposium 'Zorg met hoofd, handen en hart’

Georganiseerd door Zorgnet-Icuro

Op vrijdag 11 oktober 2019 organiseert de Commissie voor ethiek: vorming & intervisie van Zorgnet-Icuro haar 12de symposium ‘Zorg met hoofd, handen en hart’.

Dit jaar willen we de focus leggen op wat op de werkvloer als een concrete morele spanning wordt aangevoeld. Namelijk het...

Meer lezen

Omgaan met onmachtgevoelens

Georganiseerd door Karel de Grote Hogeschool

Meer info: https://www.kdg.be/navorming-omgaan-met-onmachtgevoelens

Heb je geregeld intense of langdurige contacten met je patiënten/cliënten? Loop je hierbij wel eens tegen gevoelens van onmacht aan of dreig je hierdoor uitgeblust te geraken? Dan is deze opleiding iets voor jou....

Meer lezen

Ervaringen en noden van ouders van een suïcidaal kind. Hoe ouders betrekken en ondersteunen in het zorgtraject van een suïcidaal kind?

Georganiseerd door Zorgnet-Icuro

De zorg voor een suïcidaal kind betekent vaak een uitputtingsslag voor ouders met negatieve impact op zowat alle levensdomeinen. Ouders kunnen een beschermende rol spelen, maar ze weten vaak niet hoe ze deze problematiek kunnen herkennen en hoe ze er best mee omgaan. Ze hebben veel vragen over...

Meer lezen

16de Vlaams Congres Palliatieve Zorg: gevoelens in de laatste levensfase

Georganiseerd door Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw

Het is weer zo ver! Het programma van het 16de Vlaams Congres Palliatieve Zorg is bekend en de inschrijvingen zijn van start gegaan. Het thema dit jaar is: gevoelens in de laatste levensfase. Het congres is een samenwerking met de netwerken palliatieve zorg in West-Vlaanderen en...

Meer lezen

Gekonkelfoes in organisaties: Waarom roddelen niet zo onschuldig is - Hasselt

Georganiseerd door Uitgeverij Politeia

We roddelen allemaal wel eens. Uw hart luchten en u gesteund voelen door anderen: het kan deugd doen. Weetjes over anderen intrigeren ons ook. Ze geven een inkijk in het leven van de mensen rondom ons en zelfreflectie. Toch is roddelen niet zo onschuldig als het lijkt. Vooral in bedrijven kan...

Meer lezen

Studiedag ‘Het ABC van vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg in woonzorgcentra'

Georganiseerd door Zorgnet-Icuro

Op donderdag 24 oktober 2019 vindt in het ARhus-gebouw te Roeselare de tweede editie plaats van onze studiedag ‘Het ABC van vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg in woonzorgcentra. Wat en hoe in de praktijk?’

Deze dag wordt georganiseerd voor iedereen die in de...

Meer lezen

GOD AAN ZET: zorg ingebed!

Georganiseerd door Caritas

Vormingsdag voor pastores en pastorale medewerkers in zorgvoorzieningen.
Een dag vol inspirerende en uitdagende reflecties over de eigenheid en het belang, de professionaliteit en de diepte van onze ,spirituele en pastorale zorgverlening binnen een totaalzorg.
Met in de voormiddag...

Meer lezen

Symposium Commissie voor Medische Ethiek ZNA - Beroepsgeheim

Georganiseerd door Commissie voor Medische Ethiek ZNA

Symposium Commissie voor Medische Ethiek ZNA : Beroepsgeheim, het spanningsveld tussen het recht op weten en de plicht tot zwijgen

De Commissie voor Medische Ethiek ZNA nodigt u graag uit op haar symposium rond 'beroepsgeheim'

Het beroepsgeheim is een materie...

Meer lezen

Minisymposium 'ik, jij samen MENS'. Een referentiekader voor kwaliteit van leven, wonen en zorg voor personen met dementie

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

“Behandel mensen met dementie als gewone mensen, zoals jullie. Bekijk hen niet als mensen met dementie. Geen vooroordelen. Praat gewoon met hen. Er is onvoldoende kennis over wat dementie betekent. Stop niet bij het geven van een pilletje, maar help ons mee zoeken naar wat...

Meer lezen

Symposium: samen keuzes maken over persoonlijke zorg

Georganiseerd door Vlaams Patiëntenplatform

Het Vlaams Patiëntenplatform bestaat in 2019 20 jaar. Dat wordt gevierd met een symposium over doelgerichte zorg.

Houd alvast 29 november vrij in je agenda. Een officiële uitnodiging met het volledige programma volgt binnenkort

Meer lezen

Intensieve cursus verpleegkundige ethiek

Georganiseerd door Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven

Van 3 tot 6 december 2019 organiseert het Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht van de KU Leuven de 8de editie van de intensieve cursus over verpleegkundige ethiek. De cursus is interdisciplinair en werkt vanuit de filosofie, de verpleegkunde en de klinische ethiek.

...

Meer lezen

Studiedag OPZ Geel - Zorg voor gezondheid

Georganiseerd door OPZ Geel

Het thema van onze jaarlijkse studiedag is ‘gezondheid’ in brede zin, inclusief psychische gezondheid. We stellen hiermee een onderwerp centraal dat een grote actualiteitswaarde heeft en dat vanuit diverse perspectieven te bekijken is. Bovendien is gezondheid als concept niet eenduidig en aan...

Meer lezen

Ethische dilemma's in de zorg voor personen met dementie

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

Ethische dilemma’s zijn niet meer weg te denken uit de zorg voor personen met de-mentie. Voorbeelden van dilemma’s in de zorg kunnen betrekking hebben op onder meer de draagkracht bij waarheidsmededeling, fixatie, bemoeizorg, zorgtechnologie, sondevoeding, levenseindekwesties...

Meer lezen

Cultuursensitieve zorg

Georganiseerd door Karel De Grote Hogeschool

Meer info: https://www.kdg.be/navorming-cultuursensitieve-zorg

Onze superdiverse samenleving roept bij veel mensen nieuwsgierigheid, onzekerheid, verwondering, fascinatie en weerstand op. Zowel in het dagelijkse contact als in de zorg rijst de vraag hoe we met die deze diversiteit en...

Meer lezen

Omgaan met rouw en verlies in de zorg

Georganiseerd door Karel de Grote Hogeschool

Meer info: https://www.kdg.be/navorming-rouw-en-verlies-in-de-zorg

Zowel op privé als professioneel gebied worden hulpverleners geconfronteerd met verlieservaringen, afscheid nemen en rouwen. Vaak vragen we ons af hoe we hier als hulpverlener mee kunnen en mogen omgaan. Mag er mee...

Meer lezen

Creatief omgaan met agitatie en agressie

Georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Inhoud

Op een kwaliteitsvolle wijze omgaan met agitatie en agressie binnen de zorg voor mensen met dementie vraagt van de hulpverlener veel creativiteit en deskundigheid. Vooral wanneer de persoon met dementie de vaardigheid verliest tot zelfreflectie en gesprek moeten we als...

Meer lezen