06/12/2022, All day
Personeel en Organisatie Zorgbeleid Algemene Ziekenhuizen Revalidatieziekenhuizen Woonzorg Geestelijke gezondheidszorg Eerste lijn

Demetra – Versterk je emotionele vaardigheden en veerkracht in de zorg voor personen met dementie

Inhoud
Aan de hand van een aantal principes en oefeningen uit de positieve psychologie staan we kritisch, maar positief stil bij onszelf en bij onze relatie met personen met dementie. We oefenen op bewustwording van onze gedachten, gevoelens en gedrag met als doel het welbevinden en de veerkracht op het werk te vergroten. Hierdoor bevordert het daarenboven de kwaliteit van zorg voor personen met dementie.
De vorming is erg interactief opgebouwd met momenten van zelfreflectie. We vragen aan de deelnemers daarom een open en ontvankelijke houding. Bij elke interactie wordt de nodige theoretische achtergrond en duiding gegeven.

Doelgroep:
Deze studiedag richt zich tot professionele zorgverleners (werkzaam in ziekenhuizen, thuiszorg en woonzorgcentra) in de zorg voor personen met dementie.

Docenten
Herman Wauters is dementie-expert, expertisecentrum dementie Orion i.s.m. PGN

Deze vorming wordt georganiseerd door Expertisecentrum Dementie Vlaanderen i.s.m. ECD Tandem

Locatie
Beweging.net (zaal Scholl (4de verdieping)), Korte Begijnenstraat 18 in 2300 Turnhout
Eerste startdatum
Organisatie
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
Telefoon
03 609 56 14
E-mail
secretariaat@dementie.be