Dementie en psychiatrische aandoeningen

Inhoud

Tijdens deze praktijkgerichte en interactieve vormingsdag wordt een algemeen beeld geschetst waarbij zowel psychiatrische ziektebeelden (depressie en delier) als enkele vormen van dementie (neurocognitieve stoornis volgens DSM-5) kort besproken worden. Er wordt uitgebreid stil-gestaan bij depressies bij ouderen en waar dit het meest voorkomt binnen het dementieproces. Er worden adviezen aangereikt in de omgang met depressieve ouderen en delier bij ouderen. Vanuit deze invalshoeken wordt een samenvatting ge-maakt waarin het verschil tussen de 3 D’s: dementie – delier – depressie in beeld komt. Hulpverleners worden ook meer en meer geconfronteerd met mensen met een psychiatrische problematiek die dementie krijgen en mensen met dementie die een psychiatrisch ziektebeeld ontwikkelen. Vaak is dit een dunne grens waar het voor de hulpverlener zoeken is naar een gepaste attitude en omgang. Hier leren we symptomen en betekenis van gedrag herkennen en worden er handvaten aangereikt om er op een meer passende wijze mee om te gaan.

Doelgroep Iedere hulpverlener die interesse heeft in het thema: referentiepersonen dementie, verpleegkundigen uit ziekenhuizen en woonzorgcentra, zorgkundigen, paramedici, en klinisch psychologen.

Maximum aantal deelnemers: 25

Docent Jan Debaene, hoofdverpleegkundige acute ouderen-psychiatrie in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV en docent vzw De Dialoog (opleidings- en communicatie-centrum)

Inschrijven kan via https://vorming.dementie.be

Betalingsvoorwaarden De deelnameprijs is 89 euro (inclusief hand-outs, broodjeslunch en drank). Onmiddellijk na inschrijving ontvang je van ons een factuur.

Wanneer?

Van donderdag 30 januari 2020 - 09:30 tot donderdag 30 januari 2020 - 16:30

Waar?

De opleiding vindt plaats in bibliotheek Permeke (zaal Consul), De Coninckplein 26, 2060 Antwerpen. Ingang via de Muizenstraat.De locatie ligt op 10 minuten wandelen van het station Antwerpen-Centraal.
Antwerpen

Contact gegevens

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
Lokkaardstraat 8, 2018 Antwerpen
+0236095614
info@dementie.be