De patiënten en bewoners centraal (organisatie: Zorgbeleid)

De patiënt/bewoner, daar draait het om in onze zorginstellingen. Maar hoe zit het met de technische, logistieke en facilitaire medewerkers in de zorg? Hoe kunnen zij bijdragen aan het welzijn van patiënten/bewoners? En wat met de andere betrokken partijen zoals familie van de patiënten/bewoners, artsen,  verpleegkundigen ,… Om een beeld te krijgen van het veranderende verwachtingspatroon en hoe we als technische, facilitaire en logistieke diensten mee kunnen werken aan het voldoen hieraan, bieden we u tijdens deze opleidingsnamiddag een divers pallet van meningen en realisaties. Wees erbij om tot een betere patiënt/bewoner/klant tevredenheid te komen.

Meer informatie over de cursus vindt u hier.

Inschrijven kan via de registratielink.

Noteer alvast ook 24 april 2019 in uw agenda. Dan organiseren we een studiedag over Artsenmobiliteit in netwerken. Meer informatie op de website!

Wanneer?

donderdag 28 maart 2019 - 12:00

Waar?

Faculty Club in Leuven
Vlaams-Brabant