Cyclus van 3 digitale conferenties “kwaliteit blijft en leeft”

De COVID-19-crisis heeft van iedereen grote inspanningen gevraagd. We moesten snel schakelen en flexibel zijn. Het was een echte krachttoer. Bedankt aan alle artsen, zorgverleners, ondersteunend personeel, kwaliteitscoördinatoren en directies. Deze periode heeft ons veel geleerd, onder andere dat we samen verder komen. Daarom slaat het netwerk GZA – ZNA met de steun van Zorgnet-Icuro de handen in elkaar voor de realisatie van drie digitale conferenties over kwaliteit in de zorg “kwaliteit blijft en leeft 2021”. We zullen werken rond “geïntegreerde kwaliteit”. Je zal van overal de sessies kunnen volgen en vragen kunnen stellen.

Bekijk hier de aankondiging van “kwaliteit blijft en leeft”.

Registreer je nu al via deze link. Zo kom je in aanmerking om een van de conferenties ook “achter de schermen “ te kunnen meemaken.  Een heuse belevenis, daar zal je zien hoe een live gebeurtenis de wereld wordt ingestuurd.

Programma

10 • 09 • 2020: Geïntegreerde zorgkwaliteit tijdens crises
De COVID-19 pandemie heeft bij veel zorginstellingen en individuele zorgverleners een aantal existentiële vragen opgeroepen. Men twijfelt over de mogelijkheid om in dergelijke situaties volgens bepaalde kwaliteitsnormen te kunnen handelen, laat staan na te denken over de waarde van deze normen. Nochtans zijn er vele innovatieve technieken ter beschikking gekomen om kwaliteit te helpen managen. Zorgkwaliteit leek ook plots veel meer dimensies te krijgen. En het aansturen van zorginstellingen tijdens dergelijke crisissituaties bleek veel sterker aan te leunen bij kwaliteitsmanagementsystemen dan gedacht.

Tijdens de eerste virtuele conferentie in de Kwaliteit blijft en leeft 2020•21 cyclus willen wij deze elementen verder toelichten.

Wat verstaan we onder geïntegreerde zorgkwaliteit? Zorgkwaliteit is het geheel van processen dat aan alle stakeholders die betrokken zijn bij zorgverlening in een instelling, toelaat een waardeoordeel aan die zorgverlening toe te kennen. Zorgkwaliteit is de som van patiëntveiligheid, patiëntervaringen en kwaliteit van zorg. Als we spreken over geïntegreerde zorgkwaliteit, dan bedoelen we dat zorgkwaliteit deel uitmaakt van een groter geheel dat vanuit de missie en de visie van de instelling is vormgegeven. Bovendien wordt het inhoudelijk gedragen doorheen alle geledingen van de organisatie, zowel op een expliciete als op een impliciete manier.

19 • 11 • 2020: Geïntegreerde zorgkwaliteit en bestaande kwaliteitssystemen
Kwaliteitssystemen worden in vraag gesteld. Bieden ze meerwaarde tijdens plotse grootschalige rampen zoals de recente corona-crisis? Zijn ze flexibel genoeg om nieuwe inzichten op zeer korte termijn te integreren? Dekken ze alle dimensies af van hoe stakeholders zorgkwaliteit ervaren? Borgen ze voldoende de bedrijfsprocessen, zowel de zorg-gerelateerde, de ondersteunende en de sturende processen?   
Is er sowieso plaats voor een universeel systeem dat dan per definitie cultuuronafhankelijk is? En wie is de bewaker van een dergelijk systeem?

Deze vragen vormen het uitgangspunt van de tweede virtuele conferentie in de Kwaliteit blijft en leeft 2020•21 cyclus.

02 • 2021: Geïntegreerde zorgkwaliteit: de missing link(s)
Zowel de individuele zorgvrager als zorgverlener hebben tijdens de voorbije corona-crisis nieuwe vormen van stress ervaren die voorheen minder of niet hoorden bij een ziekenhuisopname. Vragen zoals "Hoe gevaarlijk is het virus zelf?" en "Wat zijn de gevolgen ervan zijn voor mezelf en mijn omgeving?" werden frequent gesteld. Negatieve emoties bij patiënten als gevolg van de langdurige contactisolatie van hun naasten of bij medewerkers onder druk van de gewijzigde situatie, leken meer regel dan uitzondering. Zijn de kwaliteitssystemen die we heden ten dage gebruiken in staat om ook deze dimensies te capteren? Als we het over geïntegreerde zorgkwaliteit hebben, moeten we dan niet enkel aandacht voor het proces en systeemperspectief ervan maar ook tijd besteden aan verbreding van onze visie hierop?

Tijdens de derde virtuele conferentie in de Kwaliteit blijft en leeft 2020•21 cyclus lichten we een aantal relevante vragen verder toe.

Kwaliteit blijft en leeft 2020•21 is een initiatief van GZA en ZNA met de steun van Zorgnet-Icuro. Acerio staat in voor de realisatie.

Wanneer?

Van donderdag 10 september 2020 - 18:30 tot donderdag 10 september 2020 - 21:15
Van donderdag 19 november 2020 - 18:30 tot donderdag 19 november 2020 - 21:15
Van maandag 1 februari 2021 - 18:15 tot maandag 1 februari 2021 - 21:15

Waar?

Je kan makkelijk deelnemen van thuis uit of vanop kantoor. Registreer je nu. Het verplicht je tot niets, en je ontvangt alle informatie over de virtuele conferenties in je e-mailbox. Bovendien maak je ook kans om een van deze unieke conferenties live te kunnen bijwonen in de studio.
Andere

Contact gegevens

Acerio bvba
Drie Eikenstraat 661, 2650 Edegem
0475626204
hans@acerio.be