Cursus crisisbeheer in de zorg

Crisissen zijn vaak een mentale uitputtingsslag. De verwachtingen van de betrokkenen en de brede samenleving zijn niet min: leidinggevenden worden verondersteld adequaat te handelen en transparant te communiceren. Een goede voorbereiding op mogelijke crisissen is essentieel. Die bestaat vaak niet enkel uit het uitschrijven van een gedetailleerd plan, maar ook in het opleiden en trainen van wendbare teams die goed samenwerken op het moment dat Murphy zich aandient. Het is niet alleen belangrijk opleiding te volgen; het onderhouden en concreet toepassen van de opgedane kennis is minstens even essentieel.

Gestructureerd vormingsaanbod voor de leden van Zorgnet-Icuro

In 2017 organiseerde Zorgnet-Icuro het succesvolle symposium “Crisisbeheersing in de zorgsector”; in 2018 volgden verschillende praktische workshops. We werkten daarvoor samen met het gespecialiseerde crisisadviesbureau PM • Risk Crisis Change. Zij ontwikkelden de methodiek van de “gouden driehoek”, een geïntegreerde benadering van operaties, beleid en communicatie. De methodiek wordt stap voor stap aan de hand van voorbeelden uitgelegd in het handboek Crisisbeheer in zorgorganisaties, een co-editie van Zorgnet-Icuro en PM.

Nu gaan we een stapje verder. Vanaf eind 2019 bieden we voor de voorzieningen aangesloten bij Zorgnet-Icuro een exclusief vormingsaanbod “crisisbeheer in de zorg” aan. Dat bestaat uit verschillende stappen: een basiscursus, een gevorderdencursus en oefengroepen. Tussenin houden de deelnemers hun opgedane kennis up-to-date via een online-leerplatform met praktische tools.

Stap 1: Basiscursus

De basiscursus biedt een introductie op crisisbeheer in de zorg aan de hand van de methodiek van de “gouden driehoek”: operationele noodrespons, strategische crisisbeleidsvoering en crisiscommunicatie. Het theoretisch kader wordt aangevuld met een korte oefening waar de drie domeinen geïntegreerd worden getraind.

Het doel van de basiscursus is om eenzelfde visie op crisisbeheersing aan te brengen en om een aantal basisprocessen onder de knie te krijgen. De basiscursus is bedoeld voor alle medewerkers die vroeg of laat met crisisbeheer in contact kunnen komen: bestuurders, directies, hoofdartsen, afdelingshoofden, kwaliteitscoördinatoren, preventie-adviseurs, beleidsmedewerkers, communicatiemedewerkers, onthaalmedewerkers …

De basiscursus neemt 1 volledige dag in beslag (9u00 - 17u00). Het aantal deelnemers per cursusdag is beperkt tot max. 30 personen.

De basiscursus vindt plaats op:

  • Donderdag 11 februari 2021,
    in de kantoren van Zorgnet-Icuro, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel

Wie in 2018 al een workshop crisisbeheer bij Zorgnet-Icuro volgde, kan – mits het uitvoeren van enkele opdrachten op het leerplatform (zie verderop) en het behalen van het basisbrevet crisisbeheer – deze stap overslaan en zich meteen inschrijven voor de cursus gevorderden.

Kostprijs voor de basiscursus: 180 euro. Het handboek “Crisisbeheer in zorgorganisaties” is in de prijs inbegrepen, evenals de toegang tot het online leerplatform.

Schrijf je hier in voor de basiscursus.

Na de basiscursus krijgen de deelnemers toegang tot een online leerplatform waar ze hun opgedane kennis up-to-date kunnen houden, vragen kunnen stellen en feedback krijgen van de docenten. Op dat leerplatform kunnen de cursisten zich inschrijven voor het behalen van het basisbrevet crisisbeheer. Na het behalen van het brevet kunnen ze zich inschrijven voor de gevorderdencursus.

Stap 2: Gevorderdencursus

Deelnemers die de basiscursus volgden en een aantal opdrachten op het leerplatform doorliepen, kunnen zich registreren voor de cursus crisisbeheer voor gevorderden. Die zijn onderverdeeld in de parallelle trajecten: operaties, strategisch beleid en crisiscommunicatie. De dag wordt afgesloten met een geïntegreerde oefening voor de drie groepen. Idealiter volgen drie personen uit dezelfde voorziening die verschillende trajecten. Zo ben je voldoende gewapend om intern aan de slag te gaan in de eigen voorziening. Op het online platform staat materiaal ter beschikking zodat je nadien ook zelf je collega’s in de methodiek kan introduceren.

De gevorderdencursus neemt 1 volledige dag in beslag (9u00 - 17u00). Je maakt een keuze tussen de optie: operaties, strategisch beleid of communicatie. Het aantal deelnemers is beperkt tot 8 personen per groepje. Idealiter volg je de cursus voor gevorderden maximaal 3 maanden na de basiscursus.

De gevorderdencursussen vinden plaats op:

  • Dinsdag 17 november 2020,
    in het Congrescentrum Lamot, Van Beethovenstraat 8/10 te 2800 Mechelen.
  • Dinsdag 9 februari 2021, 
    in de kantoren van Zorgnet-Icuro, Guimardstraat 1 te 1040 Brussel.

Op die dagen komen telkens de trajecten operationele noodrespons, strategische crisisbeleidsvoering en crisiscommunicatie aan bod. Je kiest één optie; op het einde is er een geïntegreerde oefening met alle deelnemers. Idealiter volg je de cursus gevorderden zo snel mogelijk na de basiscursus.

Kostprijs voor de gevorderdencursus: 245 euro.

Schrijf je hier in voor de gevorderdencursus.

Deelnemers van de cursussen voor gevorderden kunnen zich inschrijven voor het behalen van het gevorderden brevet crisisbeheer en zullen deel gaan uitmaken van een community van experten crisisbeheer in de zorg. In die community kunnen ze ervaringen delen. Van zodra voldoende personen de basis- en gevorderdencursussen hebben gevolgd, zal Zorgnet-Icuro faciliterend optreden om regionale oefengroepen op te zetten. Bij crisisbeheer is het immers belangrijk dat je de opgedane kennis zeer regelmatig herhaalt aan de hand van concrete crisisoefeningen.

Noodlijn en voorkeurstarieven

Zorgnet-Icuro maakte met crisisadviesbureau PM • Risk Crisis Change ook een meerjarenovereenkomst. Voorzieningen waarvan minstens één persoon een basis- en gevorderdencursus heeft gevolgd, kunnen vanaf 2020 genieten van verlaagde tarieven wanneer ze rechtstreeks beroep willen doen op de dienstverlening van PM. Dat kan gaan om tussenkomsten bij acute crisissen via de noodlijn of vormingstrajecten op maat van de voorziening. Meer informatie daarover wordt persoonlijk besproken na inschrijving in een basis- of gevorderdencursus. Voor deelnemers van de workshops crisisbeheer in 2018 wordt dit aanbod persoonlijk besproken na inschrijving tot het behalen van het basisbrevet crisisbeheer.

Exclusief aanbod voor leden van Zorgnet-Icuro

Enkel personeelsleden en artsen die werken in voorzieningen aangesloten bij Zorgnet-Icuro kunnen dit vormingstraject volgen. De organisatie is in handen van Zorgnet-Icuro. Ervaren docenten van crisisbureau PM zorgen voor de inhoudelijke uitwerking en de oefeningen. PM • Risk Crisis Change heeft een ruime ervaring in crisisinterventies, training en opleiding in crisisbeheer in de zorgsector.

Meer informatie?

Wanneer?

Van dinsdag 17 november 2020 - 09:00 tot dinsdag 17 november 2020 - 17:00
Van dinsdag 9 februari 2021 - 09:00 tot dinsdag 9 februari 2021 - 17:00
Van donderdag 11 februari 2021 - 09:00 tot donderdag 11 februari 2021 - 17:00

Waar?

Verschillende locaties
Andere

Contact gegevens

Zorgnet-Icuro
Guimardstraat 1, 1040 Brussel
+3225118008
post@zorgneticuro.be