Crisisontwikkelingsmodel (non)verbale de-escalatietechnieken en persoonsgerichte Veiligheidstechnieken

Kosteloze Icoba vorming

Doelstellingen:

De fysieke interventietechnieken kaderen binnen een agressiebeleid en het crisisontwikkelingsmodel
Persoongerichte veilighetstechnieken aanleren en inoefenen.

Programma: 

Persoonsgerichte veiligheidstechnieken maken deel uit van een agressiebeleid. Een beleid waarbij preventie en geweldloosheid voorop staan. En dat zorgt voor hulpverleners met de nodige vaardigheden op vlak van verbale en non-verbale communicatie. Het toepassen van deze technieken past binnen een preventiebeleid en heeft als doel de gevolgen van een incident beperken. Bij deze fysieke technieken staan veiligheid en humaniteit voor beide partijen altijd centraal. Persoonsgerichte veiligheidstechnieken hebben enerzijds als doel de hulpverlener de nodige rust bieden en anderzijds de mogelijkheid geven zich uit een één-één situatie te bevrijden of te handhaven. Deze 2-daagse start dag 1 met een uiteenzetting rond de definitie van agressie versus geweld, de oorzakelijke en beïnvloedende factoren van agressie, preventie en voorstelling van het crisisontwikkelingsmodel. Ze eindigt met het aanleren van bevrijdingstechnieken met de nadruk op de eigen lichaamstaal en niet op actie-reactie. Het doel is om het zelfvertrouwen bij de hulpverlener te verhogen. Dag 2 herhalen we de bevrijdingstechnieken.

Werkvormen:

Dag 1: Uiteenzetting aan de hand van PowerPoint met ruimte voor interactie + inoefenen bevrijdingstechnieken.
Dag 2 en 3: Praktijkgerichte opbouw van de technieken met het voortdurend inoefenen van de aangeleerde technieken als uitgangspunt.

Voor wie:

Medewerkers uit de Vlaamse Gezondheidsinstellingen en - diensten (PC 331.01)

Over de lesgever:

Jeroen is stafmedewerker binnen de cel kwaliteit met voorheen 20 jaar ervaring op de crisisopnamedienst binnen KARUS. Hij heeft 18 jaar ervaring in het geven van vormingen agressiehantering, fixatie, vrijheidsbeperkende- en vrijheidsberovende maatregelen en het wettelijk kader in deze materie. Hij verzorgde reeds voor een 450-tal voorzieningen vorming en leidde reeds een 700-tal externe trainers op in Melle.

Wanneer?

Van donderdag 10 september 2020 - 09:30 tot donderdag 10 september 2020 - 16:30
Van donderdag 17 september 2020 - 09:00 tot donderdag 17 september 2020 - 16:30

Waar?

Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11A, 3010 Kessel-lo
Vlaams-Brabant

Contact gegevens

Vivo vzw - Icoba
Sainctelettesquare 13-15, 1000 Brussel
02 250 37 77
katrijn.ossaer@vivosocialprofit.org