CHi-opleiding: (multidisciplinair) communiceren in teams - Gent (5-daagse)

Deze opleiding is bedoeld voor zorgverleners die reeds een basisopleiding in communicatie hebben gevolgd en biedt:
- praktische en bruikbare handvaten in communicatie
- waardevolle interacties met onco-collega's uit verschillende disciplines
- een gevarieerde lesmethode: theoretische kaders rond communicatie die daadwerkelijk ingeoefend worden
- zicht op valkuilen in communicatie
- ruimte tot zelfreflectie
- aandacht voor zelfzorg
- deskundige lesgevers met klinische ervaring in oncologie

Discipline:
Het aantal plaatsen per discipline is beperkt: Psycholoog, Sociaal werker, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige algemeen. 

Deze opleiding is gratis dankzij financiering van het Kankerplan.

Programma:
Dag 1 : Multidisciplinair samenwerken door Kurt Van Steenwinkel, Annelies De Pauw en Elsie Decoene
Dag 2 : Zelfreflectie en profilering door Annelies De Pauw en Kurt Van Steenwinkel
Dag 3 : Conflicten in teams door Kurt Van Steenwinkel en Elsie Decoene
Dag 4 : (Digitaal) communiceren door Annelies De Pauw en Elsie Decoene. Gebruik en misbruik van beroepsgeheim
Dag 5 : Terugkomdag

Meer informatie: https://www.chicom.be/evenementen/chi-opleiding-multidisciplinair-commun...

Wanneer?

Van donderdag 17 december 2020 - 09:30 tot donderdag 17 december 2020 - 16:30

Waar?

Het Geuzenhuis, Kantienberg 9, 9000 Gent
Oost-Vlaanderen

Contact gegevens

Cédric Hèle Instituut
Bruul 52/4, 2800 Mechelen
015 21 81 91
info@cedric-heleinstituut.be