Bronnen van zorg? Een zoektocht naar heldere bronnen in het oerwoud van de zorg...

In deze reeks willen we, samen met 6 eminente sprekers, op zoek gaan naar bronnen van zorg in twee betekenissen: de zorg voor mensen kan een ‘bron van zorg’ zijn, maar veel meer dan dat kan ze ook bron van maatschappelijke solidariteit, (levens)vreugde, vernieuwing, verrijzenis, ontmoeting, innovatie en zelfs spirituele en religieuze herbronning zijn.
Of nog anders gezegd: als de zorg voor mensen ons zorgen baart (te weinig middelen, te weinig (geschoold) personeel, teveel regelgeving, de coronacrisis, …) dan kan dat ons hinderen, afremmen, ontmoedigen. Maar tegelijk kan het zorgen voor mensen ons ook vrijmaken en voeden met zin, goesting en levensenergie, op voorwaarde dat we in de complexe en snel veranderende wereld van de zorg voor mensen weten waar de heldere en leven-gevende bronnen te vinden zijn.

Wie deelneemt aan deze reeks, belandt midden in een zoektocht naar heldere en leven-gevende bronnen, binnen, maar ook buiten de zorgsector, die ons kunnen helpen om zorg te dragen voor elkaar, op een wijze die ieder mens, onze hele samenleving, onze planeet insluit en niemand of niets achterlaat….

Deze reeks staat open voor iedereen met interesse voor de brede zorgsector. De coronacrisis toonde immers meer dan ooit aan dat ‘zorg’ van iedereen en voor iedereen is. Om dit event coronaveilig te kunnen organiseren zal het dit jaar niet plaatsvinden in de ontmoetingsruimte van het wzc Annuntiaten Heverlee, maar zal het digitaal geraadpleegd kunnen worden.

Begeleider van de reeks: Erik Vanleeuw, Algemeen Econoom (Beheerder) van de Congregatie van zusters Annuntiaten van Heverlee en bestuurder van de vzw WZC Annuntiaten Heverlee.

Programma

  • Avond 1: 8 oktober 2020

Yvonne Denier, prof. KU Leuven (Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht) en stafmedewerker bio-ethiek Zorgnet-Icuro.

  • Avond 2: 15 oktober 2020

Roger Burggraeve, prof. em. KU Leuven (Faculteit Theologie en Religiewetenschappen). Auteur van talloze boeken en publicaties, waaronder ‘Geen toekomst zonder kleine goedheid’.

  • Avond 3: 22 oktober 2020

Ingrid Verduyn, onderneemster en oprichtster van WAW Jobs, een HR en uitzendbureau en ook van Make it Work, een tewerkstellingsproject voor kwetsbare jongeren.

  • Avond 4: 4 maart 2021

Ilse Janssens, HR manager Emmaüs (HR-Ambassadeur 2019).

  • Avond 5: 11 maart 2021

Jochanan Eynikel, business filosoof ETION en schrijver van ‘Robot aan het stuur’ en ‘Check-in. Op zoek naar zin en betekenis in bedrijven’..

  • Avond 6: 18 maart 2021

Dirk Dewachter, psychiater-psychotherapeut en diensthoofd systeem- en gezinstherapie UPC KU Leuven. Auteur van onder meer ‘Borderline Times’ en ‘De kunst van het ongelukkig zijn’.

Wanneer?

Van donderdag 22 oktober 2020 - 20:00 tot donderdag 22 oktober 2020 - 22:00
Van donderdag 4 maart 2021 - 20:00 tot donderdag 4 maart 2021 - 22:00
Van donderdag 11 maart 2021 - 20:00 tot donderdag 11 maart 2021 - 22:00
Van donderdag 18 maart 2021 - 20:00 tot donderdag 18 maart 2021 - 22:00

Waar?

Online
Andere

Contact gegevens

Sociopolis Annuntiaten Heverlee
Naamsesteenweg 355, 3001 Heverlee
0032 16 39 91 04
erik.vanleeuw@annuntiaten.be