Brainstorm intersectoraal denken en werken

Op woensdag 5 september 2018 organiseert Zorgnet-Icuro een brainstorm over intersectoraal denken en werken. Alle geïnteresseerde leden van Zorgnet-icuro zijn welkom.

De sectoren ‘zorg en welzijn’ zijn volop in (r)evolutie. Sommige trends en evoluties tekenen zich duidelijk af, andere zijn nog meer in de conceptuele fase. Er zijn alvast enkele constanten: zorg vermaatschappelijkt en verloopt zo geïntegreerd mogelijk. Voor de cliënt en patiënt zijn er idealiter geen breuklijnen of schotten tussen sectoren zichtbaar.

Zorgnet-Icuro wil die evolutie naar meer geïntegreerd en sectoroverstijgend (samen)werken zoveel mogelijk ondersteunen. Het is een onomkeerbare evolutie. We willen daarbij ‘de vinger aan de pols houden’ en volop mee de bakens uitzetten. De afgelopen maanden werkten we aan tal van dossiers, standpunten en visies die precies die complementariteit tussen sectoren centraal plaatsen. Het zijn tegelijk initiatieven en innovaties waarvoor een afgestemd, intersectoraal engagement en samenwerking cruciaal zullen zijn. We gaan daarover graag in gesprek met zoveel mogelijk geïnteresseerden.

We nodigen u dan ook van harte uit op een brainstormsessie over intersectoraal denken en werken op 5 september 2018, in Brussel (de exacte locatie wordt later meegedeeld).  

We voorzien een onthaal met koffie en starten om 9 uur met een voorstelling van de lopende dossiers en projecten. Vervolgens wisselen we met u graag van gedachten over de toekomstige, intersectorale beleidslijnen en initiatieven van Zorgnet-Icuro. Guy Tegenbos zal de sessie voor ons modereren. We sluiten de voormiddag af me een broodjeslunch en netwerkmoment.

Deelname is gratis; enkel leden van Zorgnet-Icuro kunnen deelnemen.

Inschrijven kan tot en met 27 augustus, via deze link

Wanneer?

woensdag 5 september 2018 - 09:00

Waar?

Brussel (de exacte locatie wordt later meegedeeld)
Andere