Bind-Kracht vorming: krachtgericht onthaal

Hoe hou je het hoofd koel en het hart warm? Krachtgericht werken start al bij het onthaal. Het eerste contact via de telefoon of op de dienst bepaalt de verdere hulpverleningsrelatie. Dat korte moment beïnvloedt het vertrouwen dat de cliënt heeft in de organisatie en haar medewerkers. Hulpvragers onthalen is een uitdagende opdracht. Hoe zorgen we bij een hoge werkdruk toch voor een warm onthaal? Hoe kunnen we lastige situaties ontmijnen? Hoe buigen we het risico op afhankelijkheidsversterking om naar een proces van autonomieverhoging in dialoog? Deze tweedaagse vorming vertrekt vanuit concrete uitdagingen, vragen, knelpunten en dilemma's waar de cursisten/hulp- en dienstverleners mee geconfronteerd worden. De vorming is een boeiend proces in ontwikkeling van visie, inzichten en vaardigheden. Hierbij worden diverse werkvormen afgewisseld. De interactie tussen de trainer, de coaches (mensen met armoede-ervaring) en de cursisten is hierbij een centrale werkvorm, wat leidt tot een beklijvend ervaringsgericht leren en groeien in dialoog. Het programma wordt dynamisch ontwikkeld op het ritme van de groep.

Voor wie

De doelgroep die we beogen zijn hulp- en dienstverleners die mensen in armoede en kwetsbaren met een multi-problematiek onthalen in hun werking.

Programma

Dag 1

Inleiding over Bind-Kracht en vormingsuitdaging
Kennismaking met elkaar aan de hand van drijfveren en leeruitdagingen
Verbreed kijken naar armoede en meervoudige kwetsbaarheid
Het belang van de eerste indruk: Oefenen met eigen onthaalervaringen
Reflectie op basishouding
Organisatorische principes voor goed onthaal

Dag 2

Werken aan vraag- en aanbodverduidelijking op basis van krachtgerichte vragen
Positief herkaderen en verbindende communicatie: in dialoog komen tot gedeelde inzichten en afstemming
Verschuiving in beleving: van probleemgeval naar mensen met een probleem, van probleemoplosser naar professionele partner die focust op verbinding
Oefenen op invoegen en toevoegen
Krachtgerichte interventies

Praktisch

Wanneer

Donderdag 29 oktober, donderdag 12 november 2020
Onthaal vanaf 09.00 u. De vorming start om 09.30 u. en duurt tot 16.30 u.

Locatie

’t Werkhuys - Zegelstraat 13, 2140 Antwerpen (zaal Foyer)

Trainer

Aafje Dewacker, samen met enkele coaches

Prijs

220 euro per persoon, broodjeslunch inbegrepen

Meer informatie: https://www.kdg.be/bind-kracht-armoede/vormingsaanbod/krachtgericht-onthaal

Wanneer?

Van donderdag 29 oktober 2020 - 09:00 tot donderdag 12 november 2020 - 16:30

Waar?

't Werkhuys, Zegelstraat 14, 2140 Antwerpen
Antwerpen

Contact gegevens

Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen
+3135022815
mdo.events@kdg.be