17/01/2022, 9:00 - 31/01/2022, 16:30
Personeel en Organisatie Ethiek en zingeving Kwaliteit Communicatie

Bind-Kracht basisvorming: krachtgerichte hulpverlening in dialoog

>> Driedaags vormingstraject van Bind-Kracht op maandag 17, 24 en 31 januari 2022

>> In een driedaagse vorming gaan trainer, ervaringsdeskundigen en cursisten samen op zoek naar de kenmerken en voorwaarden van een participatieve en krachtgerichte hulpverlening aan mensen in armoede. Eigen praktijkverhalen (knopen en vuurmomenten) brengen we in verbinding met het theoretisch kader van empowerment en de visie van Bind-Kracht. Deze kaders worden geconcretiseerd naar methodische handvatten en ervaringsgerichte inzichten. Sleutelbegrippen zijn visie op armoede, leefwereldperspectief, rolpatronen, bewuste basishouding, procesmatig werken, veerkracht en autonomie in verbinding. Het is een vorming die vertrekt vanuit concrete uitdagingen, vragen, knelpunten en dilemma's waar de cursisten-hulpverleners mee vastzitten. De vorming is een boeiend proces van ontwikkeling van visie, inzichten en vaardigheden. Hierbij worden diverse werkvormen afgewisseld. De interactie tussen de trainer, de coaches (mensen met armoede ervaring) en de cursisten is hierbij een centrale werkvorm. Deze uitwisselingsdynamiek leidt tot een beklijvend ervaringsgericht en dialogisch leren en groeien. Het programma wordt dynamisch en procesmatig ontwikkeld op het ritme van de groep. Er wordt gewerkt met zeer verscheiden filmopnames: scènes uit de film The Selfish Giant en We Missed You, alsook opnames van coaches met andere ervaringen die over hun veerkracht vertellen.

>> Voor wie

De doelgroep die we beogen zijn hulpverleners die individueel en in groep werken met mensen in armoede en kwetsbare mensen met een multi-problematiek.

>> Programma

Dag 1:
Inleiding over Bind-Kracht en vormingsuitdaging
Kennismaking met elkaar aan de hand van drijfveren en leeruitdagingen
Verbreed kijken naar armoede en meervoudige kwetsbaarheid
Stilstaan bij verhalen van uitsluiting en herstel life-eventlijn
Werken met verschillende brillen in het kijken naar armoedesituaties

Dag 2:
Oefenen in positief herkaderen en krachtgerichte vragen
Gericht exploreren: ecogram en thema gerichte verkenning
Krachtgerichte interventies en verbindende communicatie
Basishouding : oefenen in het invoegen en toevoegen
Draaglast/draagkracht balans van coach en cliëntsituatie In dialoog komen tot gedeelde inzichten en afstemming

Dag 3:
Processen van verbinding en versterking vanuit het Veerkracht model
Rolopname en dialoog over rolontwikkeling leren uit botsende situaties
Dialoog en kantelmoment
Creatieve interventies en werken out of the box
Vuurmomenten en in de hulpverlening
Warme overdracht
Zelfregie en autonomie in verbinding
Een vorm van opvolging en nazorg wordt afgetoetst met de groep naar haalbaarheid

>> Praktisch

Wanneer? Maandag 17, 24 en 31 januari 2022. Onthaal vanaf 09.00 u. De vorming start om 09.30 u. en duurt tot 16.30 u.

Waar? De vorming vindt plaats op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen, onder voorbehoud van de evolutie van de coronamaatregelen.

Trainer? Koen Vansevenant, samen met enkele coaches

Prijs? 330 euro per persoon, broodjeslunch inbegrepen

Locatie
De vorming vindt plaats op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen, onder voorbehoud van de evolutie van de coronamaatregelen.
Eerste startdatum
Organisatie
Karel de Grote Hogeschool
Telefoon
03 502 28 15
E-mail
nele.vennekens@kdg.be