Bind-Kracht basisvorming: krachtgerichte hulpverlening in dialoog

In een vierdaagse vorming wordt een boeiend leerproces ontwikkeld in functie van een participatieve en krachtgerichte hulpverlening aan mensen in armoede. De kaders en visie van Bind-Kracht en empowerment zijn de theoretische kapstokken, van waaruit deze vorming is opgebouwd. Deze kaders worden geconcretiseerd naar methodische handvatten en ervaringsgerichte inzichten. Sleutelbegrippen zijn visie op armoede, leefwereldperspectief, rolpatronen, bewuste krachtgerichte basishouding, procesmatig werken, veerkracht en autonomie in verbinding.

Deze vorming vertrekt vanuit concrete uitdagingen, vragen, knelpunten en dilemma's waar cursisten-hulpverleners mee vastzitten. In deze vorming ontwikkelen we samen met ervaringsdeskundigen een verbrede visie, inzichten en vaardigheden. Hierbij worden diverse werkvormen afgewisseld, De interactie of dialoog tussen de trainer, de coaches (mensen met armoede ervaring) en de cursisten staat hierbij centraal. Deze uitwisseling leidt tot een beklijvend ervaringsgericht en dialogisch leren en groeien. Het programma wordt dynamisch en procesmatig ontwikkeld op het ritme van de groep.

Prijs: 440 euro, broodjeslunch inbegrepen

Wanneer?

Van dinsdag 29 september 2020 - 09:30 tot dinsdag 29 september 2020 - 16:30
Van dinsdag 20 oktober 2020 - 09:30 tot dinsdag 20 oktober 2020 - 16:30

Waar?

’t Werkhuys - Zegelstraat 13, 2140 Antwerpen (zaal Foyer)
Antwerpen

Contact gegevens

Karel de Grote Hogeschool
Nationalestraat 5, 2000 Antwerpen
+32 3 613 13 13
info@kdg.be