Bijscholing Zorgkundigen

>> Vierdaags traject op vrijdag 29 oktober, 19 november, 26 november en 3 december 2021

Op 18 maart 2019 publiceerde de Federale Overheid een Koninklijk Besluit van 27 februari. Hierin staat dat zorgkundigen bepaalde verpleegkundige activiteiten mogen uitvoeren mits het volgen van een bijkomend opleidingspakket.

> Wegens succes herhaald

Vanuit de bachelor opleiding Verpleegkunde aan Karel de Grote hogeschool willen we onze expertise over deze verpleegkundige activiteiten graag delen met zorgkundigen en hun werkgevers. Vorige academiejaren rondden zes groepen zorgkundigen deze bijscholing succesvol af. Daarom biedt KdG in academiejaar 2021-2022 deze bijkomende vorming graag opnieuw aan.

> Praktijklessen in kleine groepen

Het opleidingspakket wordt gegeven over een periode van vier dagen. Elke lesdag zal starten met een theoretisch gedeelte waarbij zowel aspecten van anatomie, juridische context, communicatievaardigheden… aan bod komen. Op basis van deze theorie worden de specifieke vaardigheden en aandachtspunten uitgelegd, die nadien worden ingeoefend tijdens de klassikale lessen of de terugkomdag. We werken in kleine groepen zodat er voldoende ruimte is om in te spelen op vragen en met elkaar in interactie te gaan.

> Stage

Naast het vierdaagse opleidingspakket, worden de nieuw aangeleerde handelingen op de werkvloer verder ingeoefend. De stage wordt georganiseerd op de eigen werkplek, in overleg tussen de cursist, de werkgever en de hogeschool. Begeleiding wordt voorzien zodat deze stage effectief leerrendement kan bieden.

>> Programma

Volgende onderwerpen worden behandeld:
- Infectiepreventie en specifieke voorzorgen
- Anatomie van de relevante stelsels
- Zorgen bij parameters en glycemiecontrole
- Zorgen bij uitscheiding
- Zorgen bij geneesmiddelen toediening
- Zorgen bij zwachtelen
- Vocht- en voedselinname
- Beperkte geneesmiddelenleer
- Professionele communicatie
- Wat zegt de wet
- Vaardigheidslessen
- Praktijkevaluatie op de werkplaats

>> Voor wie

Alle zorgkundigen die afstudeerden voor 1/9/2019 en leerkrachten die les geven aan toekomstige zorgkundigen.

>> Leerdoelen

- Na afloop is de cursist bekwaam om de bijkomende handelingen zelfstandig uit te voeren.
- Door de grondige theoretische opleiding beschikt de cursist over de kennis om in verschillende specifieke zorgsituaties correct te handelen.
- De cursist is zich bewust van de verantwoordelijkheden die bij deze handelingen van toepassing zijn.
- Na het uitvoeren van de handelingen kan de cursist op een professionele wijze het multidisciplinaire team informeren.

>> Praktisch

> Wanneer?

Na verschillende zorgkundigen die trajecten 1 tot 6 succesvol afrondden in de vorige academiejaren, bieden we traject 7 aan in het najaar van 2021: vrijdag 29 oktober, 19 november, 26 november en 3 december 2021
- De lesdagen vinden plaats van 8.30 tot 18 u.
- Het examen vindt plaats op vrijdag 17 december 2021 van 8.30 tot 10.30 u.
- Dit traject gaat door onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

> Waar?

De vorming zal plaatsvinden op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen, onder voorbehoud van de evolutie van de coronamaatregelen.

> Prijs?

De deelnameprijs bedraagt € 475 per persoon.
Dit bevat:
- Theorie: 4 lesdagen van 8 uur in kleine groepen met veel ruimte voor interactie en praktijklessen, incl. syllabus
- Praktijk: de stage van 76 uur wordt georganiseerd in overleg en in functie van de jobtime van de cursist.

>> Teach the teacher

Geef jij les aan toekomstige zorgkundigen? Dan bieden we je graag de mogelijkheid om samen met de zorgkundigen deze opleiding te volgen. Een dubbele winst voor jou: cursusmateriaal en interactie met de doelgroep. Je kan dit navormingstraject met of zonder stage afronden.
De deelnameprijs om de lesdagen mee te volgen, incl. syllabus & excl. stage achteraf, bedraagt € 265 per persoon.

>> KMO-portefeuille

Deze bijscholing van de Karel de Grote Hogeschool komt in aanmerking voor de KMO-portefeuille. Erkenningsnummer: DV.010154

>> Opleidingscheques en Vlaams Opleidingsverlof

Deze bijscholing van de Karel de Grote Hogeschool komt in aanmerking voor opleidingscheques en Vlaams opleidingsverlof. 

Wanneer?

Van vrijdag 29 oktober 2021 - 08:30 tot vrijdag 3 december 2021 - 18:00

Waar?

Karel de Grote Hogeschool, Campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen
Antwerpen

Contact gegevens

Karel de Grote Hogeschool
Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen
03 502 28 15
mdo.events@kdg.be