Bijscholing door CVO Sociale School Heverlee: De ervaringswerker - een (nieuwe) collega in de GGZ? - CVO Sociale School Heverlee, start op 9 januari 2019

De ervaringswerker, een (nieuwe) collega in de GGZ

Er leeft heel wat verwarring: “Wie is ervaringsdeskundige? Mag iedereen zich ervaringswerker noemen? Wat is het belang van werken met ervaringskennis/-deskundigheid? Hoe en waar kan je ervaringswerkers inzetten? Kan je ze zien als échte collega’s? Hoe kan je ze coachen?”

De betekenis van ervaringsdeskundigheid in de hulpverlening is veelzijdig. Werken met ervaringswerkers in een professionele context vraagt tijd en een systematische aanpak. Zorg- en hulpverleningsorganisatie moeten een cultuuromslag maken om ervaringswerkers en herstelondersteuning met succes te kunnen inzetten.

In deze cursus bereiden we jou en je werkplek graag mee voor op het werken met ervaringswerkers vanuit een duidelijk kader en visie.

Voor wie

Werkgevers; teamleiders, coördinatoren, teamleden met een coachende functie die in de toekomst een ervaringswerker willen aannemen in hun organisatie of (recent) een ervaringswerker in dienst hebben genomen.

Wat

  • Begrippenverduidelijking: de paradigmashift, herstelondersteunende zorg, ervaringskennis, ervaringsdeskundigheid, ervaringswerker
  • Het beroepscompetentieprofiel van de ervaringswerker: rollen, taken, functies, jobomschrijving, …
  • Randvoorwaarden die nodig zijn om het werken met ervaringswerkers succesvol te implementeren, valkuilen en good practices uit Vlaanderen en Nederland
  • Coaching van de ervaringswerker, hervalpreventie en ‘compassievol’ personeelsbeleid
  • Het spanningsveld tussen klassiek geschoolde hulpverleners en ervaringswerkers. Wat met ervaringskennis/-deskundigheid van andere teamleden? De kracht van zelfonthullingen als professional

Begeleiding

Grace Verween is auteur van het boek ‘Samen werken aan herstel! Gids voor cliënten en hulpverleners’, sociaal verpleegkundige en coördinator van de opleiding ervaringswerker GGZ en verslavingszorg aan CVO Sociale School Heverlee
Sylvie Boisieux, ervaringswerker en docent opleiding ervaringswerker GGZ en verslavingszorg
Kelly Vercaigne, Kristoff Obbels en Koen Van hemelryck, ervaringswerkers in opleiding
Bram Grené en Jochen Van den Steen, werkgevers     

Wanneer gaan de lessen door?

Woensdagen 9/01/19  – 6/02/19  – 13/03/19 – 24/04/19  – 5/06/19     

Telkens van 9u15 tot 16u10

Bewijs van bijscholing?

Wie de hele cursus volgt en een afsluitende presentatie van de syntheseopdracht succesvol aflegt, krijgt een officieel onderwijsattest. Anderen krijgen een bewijs van aanwezigheid.

Syntheseopdracht: het uitschrijven van je eigen visie, vacature, takenpakket van de ervaringswerker in je organisatie en een stappenplan voor implementatie.

Inschrijven

Je kan inschrijven via onze website: https://cvo-ssh.be/bijscholingscursussen/

Wanneer?

Van woensdag 9 januari 2019 - 09:15 tot woensdag 5 juni 2019 - 16:10

Waar?

CVO Sociale School Heverlee, Groeneweg 151, 3001 Heverlee
Vlaams-Brabant