Bij- en nascholing ‘Geweldloze en verbindende communicatie 18-19' (Organisator: Erasmushogeschool Brussel)

Na het succes vorig jaar van de bijscholing Verbindende Communicatie, gegeven door docente Lucie De Meyst, biedt de Erasmushogeschool Brussel dit academiejaar opnieuw deze training aan.

De geweldloze communicatiemethode van Marshall Rosenberg is een zeer interessant kader om meer verbindend en empathisch met anderen te communiceren, van hart tot hart, ook in een professionele setting. Tijdens deze introductiedag oefenen we met de bouwstenen van de geweldloze communicatiemethode en gaan we met voorbeelden uit je eigen praktijk aan de slag. Daarnaast is er ruimte voor o.a. de volgende vragen:

  • Hoe kan ik op een authentieke manier communiceren, ook in een professionele context?
  • Hoe kan ik nee zeggen en toch in verbinding blijven met anderen?
  • Hoe kan ik assertief zijn zonder aanvallend of verwijtend te worden of mezelf terug te trekken?
  • Hoe kan ik mezelf en anderen beter begrijpen?
  • Hoe kan ik moeilijke gesprekken hanteren en constructief omgaan met negatieve emoties?

Trainer: Lucie De Meyst, lector Erasmushogeschool Brussel
Lucie De Meyst is master in de politieke en sociale wetenschappen en sinds oktober 2006 werkzaam als lector sociaal werk aan de Erasmushogeschool Brussel. Ze doceert er communicatietraining, persoonlijke ontwikkeling, begeleiden van groepen, vormingsmethoden, agogiek en sociale ongelijkheid. Ze behaalde in 2016 het Getuigschrift van Creatief Agogisch Coach en specialiseerde zich in verbindende communicatie en lichaamstaal. Groepen coachen op een creatieve en ervaringsgerichte manier is haar passie.

Datum naar keuze:
- Maandag 19 november 2018 (1d-training) of  
- Maandag en dinsdag 3-4 juni 2019 (2d-training) met nog meer ruimte voor praktijkoefeningen en afstemmingen op de eigen situatie.

Doelgroep
Professionals die hun omgang met mensen willen verbeteren en verdiepen.

Kosten
Het inschrijvingsgeld bedraagt 110 euro per dag, broodjeslunch en dranken inbegrepen. De opleidingen van EHB+ komen in aanmerking voor verschillende subsidies. Zo betaalt u maar een deel van het inschrijvingsgeld. Lees zeker ook de betalingsvoorwaarden.

Attest
Na het beëindigen van deze opleiding ontvang je een attest.

Locatie
Campus Bloemenhof
Lokaal 005
Zespenningenstraat 70
1000 Brussel

Meer info op de website waar je ook kan inschrijven via  https://www.erasmushogeschool.be/nl/verbindende-communicatie.
Snel zijn, het aantal inschrijvingen is beperkt.

Wanneer?

Van maandag 3 juni 2019 - 08:30 tot dinsdag 4 juni 2019 - 17:00

Waar?

Campus Bloemenhof, Lokaal 005, Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel
Andere