Bewindvoering en de nieuwe wetswijzigingen na 1 maart 2019: toegelicht vanuit medisch, juridisch en socio-economisch standpunt

De opleiding richt zich niet enkel tot juristen en bewindvoerders maar evenzeer naar mensen uit de medische wereld, hulpverlening en meer in het algemeen de sociale sector (ocmw’s, sociaal huis, centra geestelijke gezondheidszorg… ). Meer en meer wordt men geconfronteerd met problemen rond bewindvoering en zorgvolmachten. Adviezen worden gevraagd. Er wordt beroep gedaan op kennis rond deze materie en verschillende mensen die beroep doen op de diensten staan onder bewindvoering of overwegen dit aan te vragen. Meer en meer wordt ook beroep gedaan op de zorgvolmacht. Wat houdt ze in, hoe komt ze tot stand en wat zijn de voor en nadelen? Op al deze vragen wordt getracht een antwoord te geven vanuit het bestaande wettelijk kader. Er wordt geantwoord op vragen van de deelnemers die ook voorafgaandelijk kunnen worden overgemaakt. We evalueren de wetswijzigingen ingaande op 1/3/2019 (Wet 21/12/2018 – B.S. 31/12/2018).

Onder meer zal worden behandeld:

  • Uitbreiding zorgvolmacht
  • Wijziging regelgeving patiëntenrechten bij bewindvoering
  • Verduidelijking “multidisciplinaire” taak bewindvoerder
  • Aanpassing verslaggeving bewindvoerder
  • Medisch verslag
  • Vereenvoudiging procedure
  • Digitalisering dossier
  • Toelichting en bespreking met praktische voorbeelden

Wanneer?

Van donderdag 3 december 2020 - 13:00 tot donderdag 3 december 2020 - 17:15

Waar?

Online webinar
Andere

Contact gegevens

Confocus BV
Lummense Kiezel 51, 3510 Kermt
+32 (0)11/75 41 02
info@confocus.be