Betekenisvolle Activiteiten Methode (BAM)

Inhoud

De betekenisvolle activiteitenmethode – of kortweg BAM – weerspiegelt een geïndividualiseerde aanpak voor zorgverleners om stap-voor-stap betekenisvolle activiteiten te realiseren met bewoners van een woonzorgcentrum. Door middel van de BAM werken zorgverleners en bewoners samen en leren ze elkaar vanuit een persoonsgerichte benadering kennen. De BAM vindt zijn kracht in een één-op-één dialoog; de bewoners worden actief betrokken en hebben in de BAM het woord, zij worden gezien en gehoord en tellen mee. Zorgverleners komen door de BAM te weten wat betekenisvol is en wat de noden van de bewoner zijn met betrekking tot dagelijkse activiteiten. Om dit proces onder de knie te krijgen, bieden we een verdiepende vormingsreeks aan. Deze vernieuwde kijk is een uitdaging voor alle mensen van het multidisciplinaire team én voor de beleidsverantwoordelijken.

Doelgroep

Deze opleiding is uitdagend voor alle zorgverleners van het multidisciplinaire team in een woonzorgcentrum, maar ook voor beleidsverantwoordelijken. De vooropleiding of functie kan zeer verschillend zijn: paramedici, opvoedkundigen, verpleegkundigen, zorgkundigen, verantwoordelijken ...

Het is zeker aan te raden om met meerdere zorgverleners vanuit één voorziening deel te nemen aan de bijscholing. Dit komt de implementatie ten goede. Contacteer ons voor een korting als je met meerdere mensen van éénzelfde organisatie inschrijft.

Doel

Op het einde van de reeks ben je BAM-expert en ben je in staat om de BAM te integreren in de dagelijkse werking van een organisatie. We reiken je handvaten en tools aan om concreet aan de slag te gaan op de werkvloer. Na het doorlopen van het BAM-traject ben je in staat om je team, je collega’s mee te nemen in het BAM-verhaal.

Online programma

Het ganse programma kan online gevolgd worden. We voorzien online momenten om elkaar te ontmoeten en samen kennis te maken met de BAM. Er wordt steeds ruimte voorzien om in kleine groepjes in interactie te gaan met de lesgevers en de andere deelnemers. Doorheen het hele opleidingstraject staan we ook stil bij je professionele kwaliteiten en - identiteit die het proces van implementatie van de BAM kan ondersteunen.
Daarnaast ontvang je via de post het boek van de BAM en kan je gebruik maken van een online platform waar alle informatie over de BAM gebundeld staat: onder andere interviews met de onderzoekers, webinars over de verschillende fases van de BAM en getuigenissen van WZC’s die aan de slag zijn met de BAM.
Doorheen het traject werk je een verwerkingsopdracht uit. Daarin pas je de aangeleerde vaardigheden en inzichten van de BAM toe in de eigen praktijk. Een coach zal je ondersteunen doorheen deze opdracht.

Lesgevers

Valerie Desmet, Patricia De Vriendt, Ruben Vanbosseghem, Elise Cornelis, Vera Beuselinck, Johanna Descamps en gastsprekers met BAM-ervaring.

Praktische informatie

WANNEER? donderdag 25 februari 2021, donderdag 11 maart 2021, donderdag 25 maart 202,1 donderdag 22 april 2021, donderdag 20 mei 2021 en donderdag 28 oktober 2021, telkens van 9u tot 16u.

WAAR? online

KOSTPRIJS? 665 euro (incl. online leerplatform en boek 'Betekenisvolle Activiteiten Methode')

Wanneer?

Van donderdag 25 februari 2021 - 09:00 tot donderdag 28 oktober 2021 - 16:30

Waar?

Online programma
Andere

Contact gegevens

Arteveldehogeschool - Kronkels
Voetweg 66, 9000 Gent
0473 22 20 37
leen.bouckaert@arteveldehs.be