Bestuurdersdialogen voorzieningen ouderenzorg: (Be)sturen tegen de wind

Zorgnet-Icuro organiseert op onderstaande dagen en locaties ‘dialogen’ met de bestuurders uit de voorzieningen ouderenzorg. 

De sector ouderenzorg is volop in beweging. Sommige trends en evoluties zijn duidelijk merkbaar, andere staan op til; ze zijn nog ‘onderstroom’. We willen samen met u kijken naar wat komt, we willen identificeren en detecteren wat impact kan hebben op de toekomst van onze woonzorgcentra. Zo open en breed mogelijk om u te sensibiliseren en te informeren. Dit vooral om u te helpen bij het herijken en verrijken van uw visie, missie, keuzes en plannen. We willen dat doordacht doen, met tijd voor zelfreflectie en een stilstaan bij de eigen competenties, waarden, mogelijkheden en ambities. Omdat anticiperen start met stilvallen, evalueren om dan zelfzeker en onderbouwd te kunnen ondernemen voor onze cliënten, medewerkers en uw organisatie.

U bent van harte welkom op één van deze vijf avonden. Indien de datum in uw provincie niet past, dan mag u gerust inschrijven op een andere locatie.

PROGRAMMA
19.00 - 19.15 uur Onthaal
19.15 - 19.30 uur Kennismaking met dhr. Etienne Wauters, voorzitter Zorgnet-Icuro, en mevr. Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder Zorgnet-Icuro
19.30 - 20.30 uur Beleidsmatige uitdagingen voor de ouderenzorg op korte en lange termijn
Samenwerking en netwerkvorming
20.30 - 21.00 uur Debat en afronding
21.00 - 22.00 uur Afsluitende drink en netwerkmoment met buffet/walking dinner

Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met Patrick Vyncke, directeur ouderenzorg via M 0477 72 31 39.

Wanneer?

dinsdag 8 mei 2018 - 19:00
dinsdag 15 mei 2018 - 19:00
dinsdag 5 juni 2018 - 19:00

Waar?

West-Vlaanderen - dinsdag 17 april - Conference room Budalys, Dam 2B, 8500 Kortrijk Oost-Vlaanderen - dinsdag 24 april - WZC Leiehome, Kloosterstraat 9, 9031 Drongen Vlaams-Brabant - dinsdag 08 mei - WZC Sint-Margaretha, Kortrijksebaan 4, 3220 Holsbeek Antwerpen - dinsdag 15 mei - WZC Zusterhof, Gerststraat 67, 2440 Geel Limburg - dinsdag 05 juni - WZC Tourmalien, Welzijnscampus 15, 3600 Genk
Andere