16/03/2023, 9:00 - 17:30 28/03/2023, 9:00 - 12:30 25/04/2023, 9:00 - 17:00 09/05/2023, 9:00 - 12:30 23/05/2023, 9:00 - 16:30 06/06/2023, 9:00 - 12:30
Kwaliteit Woonzorg

BelRAI LTCF Train de trainer opleiding - Groep 24

Het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek staat sinds 2018 mee in voor de voorbereiding van de implementatie van BelRAI in de verschillende Vlaamse zorgsectoren. Het centrum heeft jarenlange ervaring met het opleiden van BelRAI Trainers. Al meer dan 40 opleidingsgroepen en 300 trainers werden door ons centrum opgeleid.

Om BelRAI LTCF op een gestandaardiseerde en betrouwbare manier te kunnen gebruiken in de praktijk, is het essentieel en verplicht om een opleiding te volgen. Na het volgen van de trainersopleiding BelRAI LTCF kan de deelnemer het instrument toepassen in de praktijk en andere zorgverleners (BelRAI Indicatiestellers) trainen in het gebruik ervan.
De opleiding bestaat uit drie opleidingsdagen en drie terugkomdagen, aangevuld met e-learning.

Meer informatie over onze opleidingen en over BelRAI in het algemeen kan je terugvinden op onze website.

Locatie
Stadsbibliotheek De Krook, Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent
Eerste startdatum
Organisatie
Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek vzw
Telefoon
0493487599
E-mail
belrailtcf@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be