Behoudsdagen BBK-T Ouderenzorg

SITUERING

Jaarlijks organiseren we een aantal studiedagen in functie van het behoud van hun beroepsbekwaameid of -titel (BBT). We richten ons in eerste instantie tot verpleegkundigen in de ouderenzorg. Ook andere zorgprofessionals die zich wensen bij te scholen in de ouderenzorg zijn welkom! In academiejaar 2020-2021 bieden we twee heel boeiende dagen aan, je leest er alles over hieronder!

Voor altijd verbonden: de kracht van (einde)levensverhalen

De kracht van het werken met levensverhalen in de ouderenzorg en in de palliatieve zorg is gekend. Meer en meer wordt de nodige tijd en ruimte besteed aan het verleden en de toekomst van ouderen, ook al zijn velen kwetsbaar en fragiel. Professionals kunnen ahv methodieken leren om de nodige aandacht te besteden aan het levensverhaal van de ouderen, ook al schieten woorden vaak tekort. Ook op het einde van het leven denken veel ouderen na over hun leven en over de toekomst. Luisteren naar emotionele en spirituele noden is meestal veel moeilijker. Toch horen deze gesprekken wezenlijk bij kwaliteitsvolle zorg. Het gaat immers over de kern van het mens-zijn. Een gesprek dat terugblikt op het leven en vooruitkijkt naar het einde van het leven biedt mogelijkheden in het kader van warme en betrokken zorg. Professionals kunnen leren om verbindend te communiceren, dit werkt ook extra verbindend voor de betrokkene en zijn naasten.

Datum

Donderdag 3 september 2020 van 9u-16u30

Deze studiedag gaat door op campus Aalst

Doelgroep

Verpleegkundigen, ergotherapeuten, animatoren, pastoraal werkers en andere zorgverleners in de ouderenzorg en palliatieve zorg.

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 100 euro.

Verbindend communiceren rond intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg

Intimiteit en seksualiteit maken een leven lang deel uit van de levenskwaliteit van mensen. Toch berust op vandaag nog steeds een taboe op dit thema. Er is vaak schroom en onwennigheid om dit thema met onze cliënten/patiënten/bewoners in alle openheid te bespreken. Het doel van deze studiedag is voorbij de taboes te gaan en te leren om op een positieve en verbindende manier erover te communiceren, dit niet alleen naar de zorgvrager maar ook naar familie en collega’s toe.

Datum

Vrijdag 25 september 2020 9u-16u30

Deze studiedag is helaas volzet! we plannen zsm een bijkomende datum.

Kostprijs

Het inschrijvingsgeld bedraagt 100 euro. Deze studiedag gaat door op onze campus SInt-Niklaas.

Wanneer?

Van donderdag 3 september 2020 - 09:00 tot donderdag 3 september 2020 - 16:30

Waar?

Odisee Campus Aalst en Campus Sint-Niklaas
Oost-Vlaanderen