Behoudsdagen BBK-T OUDERENZORG

Verbindend communiceren rond intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg Intimiteit en seksualiteit maken een leven lang deel uit van de levenskwaliteit van mensen. Toch berust op vandaag nog steeds een taboe op dit thema. Er is vaak schroom en onwennigheid om dit thema met onze cliënten/patiënten/bewoners in alle openheid te bespreken. Het doel van deze studiedag is voorbij de taboes te gaan en te leren om op een positieve en verbindende manier erover te communiceren, dit niet alleen naar de zorgvrager maar ook naar familie en collega’s toe. Aanpak en methodiek We gaan heel interactief te werk en maken gebruik van de door Els Messelis ontwikkelde sekskoffer en toolkit. Daarnaast gaan we aan de slag met het EX-PLISSIT model om zonder rode kaken en oren op een positieve en verbindende manier in communicatie te treden. Aan de hand van concrete casussen verkennen we tot slot de eigen grenzen en gaan we na hoe we seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen aanpakken.

Wanneer?

Van donderdag 4 juni 2020 - 09:00 tot donderdag 4 juni 2020 - 16:30

Waar?

Odisee Sint-Niklaas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
Oost-Vlaanderen

Contact gegevens

Odisee Advanced Education
Warmoesberg 26, 1000 Brussel
02 609 37 37
oaeb.brussel@odisee.be

Andere activiteiten