BanaBa zorgmanagement

Deze opleiding is de ideale vorming voor (toekomstige) leidinggevenden die als hoofdverpleegkundige, hoofdvroedvrouw, diensthoofd of zorgcoördinator een verantwoordelijke functie willen uitoefenen in de gezondheids- en welzijnszorg. De opleiding is een volwaardig programma van 60 studiepunten, dat gespreid wordt over twee academiejaren met telkens 30 studiepunten. We kiezen in de opleiding voor begeleide zelfstudie. Dit betekent dat je op een actieve manier de leerstof verwerkt, waarbij vaak een inbreng wordt gevraagd vanuit de eigen werksituatie. Door deze dynamische werkvorm kan het klassikaal onderwijs beperkt worden tot een dag per week. De lessen vinden wekelijks plaats op dinsdag van 9.00 u. tot 17.00 u. (jaar 1) en wekelijks op donderdag van 9.00 u. tot 17.00 u. (jaar 2) De lectoren werken als leidinggevende in de gezondheids- en welzijnszorg of zijn experten in hun vakdomein.

Wetgevend kader

Met deze bachelor-na-bacheloropleiding voldoe je aan de Vlaamse regelgeving inzake hoger onderwijs en de federale reglementering betreffende de kwalificatievoorwaarden voor het uitvoeren van de functie van hoofdverpleegkundige, met name het KB van 13 juli 2006 “houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofdverpleegkundige betreft” (BS 28.08.06).

DOELPUBLIEK

De bachelor-na-bacheloropleiding in het zorgmanagement richt zich tot (toekomstige) leidinggevenden in de gezondheidszorg:
• bachelors in de verpleegkunde;
• bachelors in de vroedkunde;
• andere bachelors of masters met ervaring in het brede domein van de gezondheidzorg zoals maatschappelijk werkers, kinesitherapeuten, psychologen...

Wanneer?

Van dinsdag 21 september 2021 - 09:00 tot dinsdag 14 juni 2022 - 17:00

Waar?

Hogeschool VIVES - campus Kortrijk
West-Vlaanderen

Contact gegevens

VIVES Health Care School
Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk
056 26 41 18
ilse.vansnick@vives.be