Bachelor-na-bachelor Psychosociale Gerontologie

De bachelor-na-bachelor Psychosociale gerontologie verbetert het werken met en voor oudere personen vanuit een holistische visie op het ouder worden. In deze maatschappij waarin de vergrijzing van de bevolking zowel een uitdaging als een kans is, is er nood aan een professional die verbindend kan werken tussen de oudere persoon, zijn fysieke en sociale omgeving, het aanbod van dienst- en hulpverlening, en het beleid. Een van de uitgangspunten van de opleiding is dat dé oudere persoon niet bestaat. Het gaat om een zeer diverse groep op vlak van leeftijd, sociodemografische kenmerken, culturele achtergrond, seksuele geaardheid... Iedere mens wordt op een andere manier ouder. In de opleiding komt de oudere persoon in verhouding tot zichzelf, zijn lichaam, zijn omgeving en de maatschappij aan bod. Bachelors in de Psychosociale gerontologie werken met en voor vitale oudere personen, kwetsbare oudere personen en oudere personen met een geriatrisch profiel. Als bachelor in de Psychosociale gerontologie kun je in talrijke sectoren terecht. De recente evoluties plaatsen niet alleen de oudere personen zelf, maar ook de samenleving en de professionelen en vrijwilligers die met oudere personen werken, voor uitdagingen. Er is nood aan reflectie, aan een vernieuwd aanbod en aan aangepaste werkwijzen.

Wanneer?

donderdag 12 september 2019 - 09:00

Waar?

Odisee campus Schaarbeek
Antwerpen