Avondwebinar "Teleconsultaties: Is het hier om te blijven?"

Er wordt reeds geruime tijd geëxperimenteerd met ‘zorg op afstand’. Consultaties op basis van telefoon of video zijn voorbeelden van telehealth. De argumenten voor of tegen waren voornamelijk gebaseerd op opinie over wat geneeskunde en zorg nodig heeft om goede kwaliteit te kunnen bieden. De ervaringen met telehealth waren eerder beperkt en voornamelijk opgebouwd tijdens proefprojecten. De lockdowns ten gevolge van de COVID-19-pandemie zijn echter een belangrijke katalysator geweest voor teleconsultaties. Talrijke artsen en verpleegkundigen hebben ervaringen met teleconsultaties opgebouwd. De vraag rijst nu of en in welke omstandigheden teleconsultaties ook een plaatst kunnen hebben in de reguliere zorg, na de pandemie. In dit avondwebinar staan we stil bij ervaringen van artsen en verpleegkundigen met teleconsultaties; luisteren we naar het perspectief van de patiënten; staan we stil bij wat de wetgeving toelaat of niet; en bekijken we technische vragen naar IT-infrastructuur en integratie.

  • Prijs: 49 euro
  • Doelgroep: artsen, verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers; leidinggevenden in de gezondheidszorg; directies en beleidsverantwoordelijken van ziekenhuizen en de eerste lijn; mutualiteiten; onderwijsinstellingen; overheden; IT-diensten; e.a.
  • Accreditering voor artsen door het RIZIV onder "Ethiek en economie" is aangevraagd.

Wanneer?

Van dinsdag 20 april 2021 - 19:30 tot dinsdag 20 april 2021 - 22:15

Waar?

Online
Andere

Contact gegevens

KU Leuven
Kapucijnenvoer 35 bus 7001, 3000 Leuven
+32 16 37 32 88
anja.bruers@kuleuven.be