Achtdaagse jaartraining Verbindende communicatie

Wil je je verdiepen in het model Verbindende Communicatie?Vind je het fijn om met een vaste groep hiermee aan de slag te gaan?
Heb je graag voldoende oefenmomenten?

Zoek je meer achtergrond rond kritiek geven en ontvangen, empatisch luisteren, omgaan met oordelen en roddelen?

Schrijf je dan in voor deze 8-daagse vorming waarin we Verbindende Communicatie (VC) vanuit diverse hoeken belichten en samen doorleven. Doordat de vormingsdagen over de tijd gespreid zijn, krijg je na elk vormingsmoment de kans om op eigen tempo met de opgedane kennis in je dagelijks leven aan de slag te gaan. Loop je ergens tegenaan? Of heb je een succeservaring die je met de groep wil delen? Dan wordt daar ruimte voor gemaakt tijdens ons volgende vormingsmoment samen. VC behelst immers veel meer dan een louter theoretisch communicatiemodel dat je ‘van buiten’ kan leren. Het gaat over hoe we als mens in het leven willen staan, hoe we ons tot onszelf en tot anderen willen verhouden.

Verbindende communicatie onderscheidt daarom 3 processen:

  1. Zelf-empathie: We leren in eerste instantie empathisch en zonder oordeel verbinding te maken met onszelf. Wat voel ik, wat heb ik nodig, kortom wat leeft er in mij? Als we daar helderheid over krijgen, kunnen we in verbinding gaan met de ander, we kunnen daar iets van zeggen. Dat brengt ons bij proces 2.
  2. Verbindende eerlijkheid: Hoe breng ik aan de ander over wat er in mij leeft, hoe kan de ander daar rekening mee houden, hoe vraag ik om hulp, begrip of steun? Als we bereid zijn om ook stil te staan bij de manier waarop ons verzoek bij onze gesprekspartner binnenkomt, dient proces 3 zich als vanzelf aan.
  3. Empathie met de ander: Hoe kan ik open staan voor wat er in de ander leeft, zonder mezelf daarbij te verliezen of weg te cijferen? Hoe ga ik om met boze of gekwetste reacties? Hoe zoeken we samen naar concrete oplossingen, waarbij we rekening houden met de gevoelens en behoeften van beide partijen?

Om die 3 processen vorm te geven, gebruiken we  4 bouwstenen:

  1. Waarneming: zonder oordeel kijken en luisteren naar wat zich feitelijk aandient
  2. Gevoel: contact maken met hoe we die waarneming beleven
  3. Behoefte: voeling krijgen met welke waarden en noden onszelf en de ander drijven
  4. Verzoek: onze concrete vraag of opmerking aan de ander zodanig formuleren dat de kans verhoogt dat we ons doel bereiken, zonder dat onze relatie met de ander daaronder gaat lijden

We worden ons gaandeweg bewust van 3 machtsposities:

  • Vind ik dat mijn visie de juiste is en de ander dat moet inzien? Dan is de kans groot dat ik me er soms toe laat verleiden om ‘eens goed mijn gedacht te zeggen’. Ik denk dan weleens: ‘de ander moet … want anders …’. Ik kan recht van spreken hebben, maar als ik vanuit een positie van overmacht communiceer, is het zeer de vraag of de ander me daarin zal kunnen of willen volgen. Vanuit het standpunt van mijn eigen gelijk komt mijn relatie met de ander op langere termijn onder druk te staan en daar word ik zelf uiteindelijk ook niet gelukkiger van.
  • Ervaar ik met momenten onmacht? Trek ik naar mijn gevoel iets te vaak aan het kortste eind, laat ik de gevoelens en behoeften van anderen eerder voorgaan op die van mezelf? Dan kunnen mijn geluk en gezondheid daaronder gaan lijden en ook dat is op langere termijn niet houdbaar.
  • In VC zoeken we telkens naar hoe we vanuit onze kracht kunnen communiceren. Hoe kan ik vanuit een positie van gezonde invloed functioneren, hoe neem ik mijn eigen verantwoordelijkheid zonder me (té) verantwoordelijk te gaan voelen voor de ander

Tijdens deze 8-daagse vorming komen de processen, bouwstenen en machtsposities uitgebreid aan bod. We maken ons de theorie eigen aan de hand van diverse interactieve oefeningen. We belichten het model vanuit verschillende hoeken: assertief opkomen voor onszelf, empathisch luisteren, zelfzorg, waardering en complimenten uiten, omgaan met feedback, kritiek, oordelen, roddelen, verandering …

Iedereen die wil groeien naar een meer bewuste manier van communiceren, is van harte welkom in dit jaartraject. Of je je nu verder wil toeleggen op jouw professionele communicatie, jouw interactie met mensen in je privé-context, of beide. Er is geen voorkennis vereist, wel de bereidheid om met eigen praktijkvoorbeelden aan de slag te gaan. We wisselen veelvuldig met elkaar uit, we bieden elkaar de kans om te oefenen en respecteren en steunen elkaar in ieders persoonlijk leerproces.

Onze beste vormingen rond deze thema’s worden in deze jaartraining samen aangeboden.

6, 7 oktober, 10 november, 1 december 2018, 19 januari, 16 februari, 16 maart en 6 april 2019

Zaal Isala, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk

Begeleiding: Lindi Fourie, educatieve medewerker Zorg-Saam, gespecialiseerd in het thema verbindende communicatie en sociale vaardigheden. Vanuit haar eigen enthousiasme over verbindende communicatie neemt ze de deelnemers mee op stap.

€ 440 (= € 400 cursusgeld + € 40 lunch)

Voor deze vorming kunnen KMO’s en vrije beroepen gebruik maken van de KMO portefeuille.

Wanneer?

Van zaterdag 6 oktober 2018 - 09:30 tot zaterdag 6 april 2019 - 16:30

Waar?

Zaal Isala, Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk
Vlaams-Brabant