11de Ethiek-symposium van de Commissie voor ethiek: vorming & intervisie: Beroepsgeheim: onze zorg

Wegens groot succes hebben we het maximum aantal deelnemers bereikt. Daarom moeten we de inschrijvingen voor het symposium 19/10/2018 ‘Beroepsgeheim: onze zorg’ sluiten. Geïnteresseerden kunnen zich op de wachtlijst plaatsen, stuur daarvoor een e-mail naar chantal.tombal@zorgneticuro.be.

Op vrijdag 19 oktober 2018 organiseert de Commissie voor ethiek: vorming & intervisie (voorheen Werkgroep 'Ethiek in de kliniek' (WEK)) van Zorgnet-Icuro haar 11de symposium ‘Beroepsgeheim: onze zorg’.

Het traditionele beroepsgeheim – zoals vele thema’s en kwesties in de zorg – is in volle evolutie. Goed informeren en helder communiceren zijn cruciaal voor de zorgrelatie. Dat geldt zowel voor de residentiële zorg als voor de diverse vormen van ambulante zorgverlening. Zoals zo vaak in de zorg, zit ook daarin een paradox of een creatieve spanning: tussen vertrouwelijkheid (traditioneel) en transparantie en overleg (actueel). Binnen die actuele uitdagingen en ontwikkelingen moet gewaarborgd blijven dat ‘vertrouwelijkheid’ naast ‘veiligheid’ een pijler is van de gezondheidszorg. De juridisch/ethische regeling van het beroepsgeheim beschermt immers traditioneel zowel de belangen van de individuele patiënt, als het maatschappelijk belang van een ‘vertrouw-volle’ gezondheidszorg. Recente sporen van die actuele evolutie vinden we onder meer terug in wetswijzingen aan het strafrechtelijk geregelde beroepsgeheim en in het GDPR-dossier. Er zijn ook tal van casussen in de pers verschenen. En in het werkveld zien we nieuwe vormen van informatiedeling, overleg en afsprakenkaders tot stand komen tussen zorg- en hulpverleners, maar ook vanuit de zorgsector met politie en justitie.

OPZET

Het beroepsgeheim in de zorgsector heeft verschillende juridische, ethische en zelfs spirituele of levensbeschouwelijke facetten. Het is een bijzonder belangrijk spanningsveld tussen recht/ethiek/levensbeschouwing en vraagt in de sector een voortdurende alertheid bij het omgaan met vertrouwelijke patiënten-info. De reeds genoemde, maar ook andere maatschappelijke evoluties (vertrouwelijkheid en privacy naast transparantie en overleg) dwingen ons daartoe. In de praktijk draagt de toepassing van het beroepsgeheim vaak bij tot ‘morele stress’ in de zorg(instelling); een thema dat behandeld wordt in de Commissie voor ethiek: reflectie & visieontwikkeling (Advies 2018). De theoretische verheldering en het aanreiken van praktische handvatten die we met het symposium nastreven, willen onder meer bijdragen tot een vermindering van die morele stress en een verbetering van de zorg.

We doen dat naar gewoonte in twee bewegingen.

In het voormiddaggedeelte bieden we drie lezingen aan rond de thematiek.

 1. De eerste lezing schetst vanuit juridisch perspectief de globale krachtlijnen en recente wetswijzigingen. Daarnaast focussen we op gedeeld of toevertrouwd beroepsgeheim in de context van elektronisch gedeelde informatie. Bijzondere aandacht gaat ook naar de positie van de patiënt binnen het beroepsgeheim.
 2. In de tweede lezing zal een ethische duiding aan de hand van de casus van het voorwaardelijk gedeelde beroepsgeheim bij het uitwisselen van info in een team of netwerk, aandacht geven aan de verhouding recht en ethiek bij het uitwisselen van info in de zorg en de toestemming van de patiënt.
 3. De derde lezing belicht het beroepsgeheim in de levensbeschouwelijke context, gaande van het traditionele biechtgeheim tot het beroepsgeheim van alle geestelijk verzorgers uit diverse levensbeschouwingen.

In een panelgesprek gaan de sprekers met elkaar in debat over een aantal concrete vragen en casussen. De voormiddag sluit af met de mogelijkheid tot interactie van het publiek met de sprekers.

In de namiddag focussen we in verschillende workshops op een aantal deelthema’s de deelnemers kunnen er twee volgen.

 1. Integere omgang met vertrouwelijke gegevens in de context van technologische evoluties.
 2. Delen van informatie met justitie.
 3. Delen van informatie met familie.
 4. Beroepsgeheim van geestelijk verzorgers in de zorgsector.

We kunnen dat ook een plaats geven in een internationale aanpak die vanuit Zorgnet-Icuro mee wordt ondersteund namelijk ‘What Matters to You?’. Dat initiatief wil professionals (samen met hun team) stimuleren om naast de goede en veilige zorg van iedere dag, wat extra aandacht te besteden aan de kleine dingen die belangrijk zijn voor een individuele zorgvrager, zijn familie en mantelzorgers.

We willen de zorgprofessional – wie hij of zij ook is – rond dit thema en zijn inherente ethische spanningsvelden niet alleen theoretische beschouwingen voorschotelen, maar ook handvatten aanreiken voor de dagelijkse praktijk; inzichten dus, maar ook praktische invalshoeken waarmee de zorgprofessional aan de slag kan.

Dat is zeker de bedoeling tijdens de ochtendsessies, waarin we ook tijd voor vragen aan de sprekers voorzien, maar het is zeker het opzet in de 4 namiddag-workshops. Daar gaan we interactief in op een aantal bijzondere thema’s, invalshoeken of methodes.

Wie belangstelling heeft voor de diverse thema’s behandeld op de vorige symposia kan ook op de website terecht. U kan ook contact opnemen met stefaan.vanroey@zorgneticuro.be.

We geven met de behandeling van dit thema, ook een bijzondere invulling aan verschillende van onze 10 (vast)stellingen over ethiek in de kliniek.

PROGRAMMA

08.45 – 09.15 uur
Onthaal

09.15 – 09.30 uur
Verwelkoming en inhoudelijke situering
door dr. Walter Krikilion, voorzitter Commissie voor ethiek: vorming & intervisie

09.30 – 10.00 uur
Het beroepsgeheim: een  monument in permanente renovatie. De krachtlijnen van het beroepsgeheim in relatie tot privacybescherming in de 21ste eeuw’
door prof. dr. Tom Balthazar

10.00 – 10.30 uur
‘Het voorwaardelijk gedeeld beroepsgeheim’
door prof. dr. Axel Liégeois

10.30 – 11.00 uur
’Levensbeschouwelijk beroepsgeheim – (n)iets bijzonders?’
door Mr. Frank Judo

11.00 – 11.15 uur      
Pauze

11.15 – 12.00 uur      
De drie sprekers geven een reactie op de thema’s van de lezing(en) en gaan in gesprek met elkaar o.l.v. moderator Brenda Froyen

12.00 – 12.30 uur
Vragenronde en interactie van deelnemers met de sprekers van de voormiddag

12.30 – 13.45 uur
Lunch

13.45 – 15.00 uur
4 WORKSHOPS (naar keuze van de deelnemer)

 • Keuze voor workshop 1: ‘Integere omgang met vertrouwelijke gegevens in de context van technologische ontwikkelingen (IT, media en elektronisch patiëntendossier)’
  door Bart Goossens en Peter Berghmans
 • Keuze voor workshop 2: ‘Beroepsgeheim op de rand: delen van informatie met justitie?’
  door prof. dr. Freya Vander Laenen met medewerking van Gorik Kaesemans en Ann Moens
 • Keuze voor workshop 3: ‘Informatie delen met familie’
  door prof. dr. Axel Liégeois
 • Keuze voor workshop 4: ‘Beroepsgeheim voor levensbeschouwelijke medewerkers – een verhaal apart?’
  door Filip Vermeire en Kathleen Verhelst

15.00 – 15.15 uur
Pauze

15.15 – 16.30 uur
Herhaling van de 4 WORKSHOPS (naar keuze van de deelnemer)

16.30 – 17.00 uur
Receptie

PRAKTISCH

 • Wanneer: vrijdag 19 oktober 2018 van 08.45 tot 17.00 uur
 • Waar: PXL-Congress, Elfde Liniestraat 23 – gebouw D, B-3500 HASSELT
  Op de website vindt u wegbeschrijvingen voor openbaar vervoer en vervoer met de auto.
 • Deelnameprijs: medewerkers van Zorgnet-Icuro-ziekenhuizen en -zorgvoorzieningen betalen 75 EURO. Andere deelnemers betalen 95 EURO.
 • Voor artsen: credit-points 5.5 (Ethiek en economie).

INSCHRIJVING

U kan inschrijven tot 12 oktober 2018 via het online invulformulier.

Na uw inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail en de factuur met een betalingstermijn van 30 dagen. Uw inschrijving is definitief na ontvangst van die bevestigingsmail. Annuleren kan kosteloos tot 12 oktober 2018. Nadien wordt het volledige bedrag gevorderd.

Voor meer informatie over uw inschrijving kan u contact opnemen met mevrouw Chantal Tombal: 02/507.01.52, chantal.tombal@zorgneticuro.be.

* Gelieve ook twee workshops aan te duiden waaraan u wil deelnemen:

 • Keuze voor workshop 1: Integere omgang met vertrouwelijke gegevens in de context van technologische ontwikkelingen
  door Bart Goossens en Peter Berghmans.
 • Keuze voor workshop 2: Beroepsgeheim op de rand: delen van informatie met justitie?
  door prof. dr. Freya Vander Laenen.
 • Keuze voor workshop 3: Informatie delen met familie
  door prof. dr. Axel Liégeois.
 • Keuze voor workshop 4: Beroepsgeheim voor levensbeschouwelijke medewerkers – een verhaal apart?
  door Filip Vermeire en Kathleen Verhelst.

CONTACTPERSOON 

Stefaan Van Roey, stafmedewerker juridische en ethische thema's, secretaris van de Commissie voor ethiek: vorming & intervisie, stefaan.vanroey@zorgneticuro.be

 

 

 

 

 

 

Wanneer?

Van vrijdag 19 oktober 2018 - 09:00 tot vrijdag 19 oktober 2018 - 17:00

Waar?

PXL-Congress, Elfde Liniestraat 23 – gebouw D, B-3500 HASSELT. Op de website van PXL-Congress vindt u wegbeschrijvingen voor openbaar vervoer en vervoer met de auto.
Limburg