10 jaar re-integratie in Vlaanderen - 7 stappen naar werk

Op 24 april 2009 organiseerde de Wetenschappelijke Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde voor het eerst een studiedag over arbeidsmarkt en reïntegratie. Dit initiatief illustreerde de complementariteit van de verschillende actoren en resulteerde eind 2009 in een intentie tot nauwere samenwerking tussen VDAB, GTB en de verschillende ziekenfondsen. Begin 2011 werd -tussen het RIZIV en de VDAB- “het pilootproject” gelanceerd, een bijzondere toepassing van de “Beroepsherscholing” zoals voorzien in de gecoördineerde wet van 14-7-1994 (Art 109bis). Na evaluatie van de opgebouwde samenwerkingen ontstond de nood aan een nieuwe overeenkomst die voortbouwde op de twee vorige, maar tegelijkertijd probeerde om een antwoord te bieden op een aantal vastgestelde knelpunten. De nieuwe overeenkomst integreerde de beide vorige samenwerkingsovereenkomsten en werd afgesloten tussen VDAB, GTB, alle ziekenfondsen én het RIZIV. Dit was de basis voor het huidige “raamakkoord”. Vandaag, ruim 10 jaar later brengen we alle stakeholders samen om kort terug te blikken, maar vooral om vooruit te kijken. In de overtuiging dat elk talent telt en nodig is op de arbeidsmarkt!

Programma

 • 9.00 uur - Onthaal
 • 9.30 – 10.00
  • Stap 1, De visie: “elk talent telt”
  • Wim Adriaens, Gedelegeerd bestuurder, VDAB
 • 10.00 – 10.45
  • Stap 2, De visie: “elke capaciteit telt”
  • Astrid Brans, Attaché cel socio-professionele re-integratie, RIZIV; Saskia Decuman, ondersteunend expert onderzoek en ontwikkeling, RIZIV
 • 10.45 – 11.00
  • Pauze
 • 11.00 – 11.40
  • Stap 3, Het re-integratiebeleid
  • Evelien de Bruyn, jurist, FOD WASO; Wouter Van Damme, jurist, RIZIV
 • 11.40 – 12.25
  • Stap 4, het raamakkoord in het Vlaams regeerakkoord
  • Wendy Ranschaert, inclusiemanager, VDAB; Jozef Pacolet, onderzoeker, HIVA
 • 12.25 – 14.00
  • Lunch, netwerking, informatiestanden;
 • 14.00 – 14.30
  • Stap 5, een nieuw project rond uitzendwerk
  • An De Coen, Expert Arbeidsmarkt & Socio-Economisch Beleid, Idea Consult
 • 14.30 – 15.30
  • Stap 6, De stakeholders aan het woord
   • Eline Bruneel, Vlaams Patiëntenplatform
   • Marie-Noelle Schmickler, Coprev
   • Nicole Willems, VDAB
   • Astrid Brans, RIZIV
   • Philiep Berkein, VICO
   • Lieve Fransen, GTB
   • Stijn Vanholle, Domus medica
 • 15.30 – 16.00
  • Stap 7, de toekomst
  • François Perl, Directeur-Generaal Dienst Uitkeringen, RIZIV

Doelgroep: Adviserend artsen, arbeidsartsen, re-integratiemedewerkers van de ziekenfondsen en interne en externe preventiediensten, sociale partners, beleidsmakers, medewerkers van RIZIV, VDAB, GTB, en hun partners, stakeholdersorganisaties en iedereen die geïnteresseerd is.

Het maximum aantal deelnemers is 300.

Locatie en bereikbaarheid

Voor studenten disability management is deze opleiding erkend in het kader van de re-certificatie.

Wanneer?

dinsdag 19 november 2019 - 10:57

Waar?

Congres- en erfgoedcentrum Lamot, Mechelen
Antwerpen